Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/74

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


HAFS1.() H P:Hm-:1). 69 Efter sorenskriverens opgaver over so1gte eiendomme i 1895 er skyldmarken gjennemsnitlig betalt med kr. 2 202.00. Efte1—følgende opgaver over l]l1S(lyl’llOl(l og udsæd er fra op- gaVerne ved folketællingen i 1891. HkåfÌ9lo p“)“æstegaard har en Skyld af 111aI’k (.).94. Gaarden, som ikke har været gjenstand for reduktion efter lov af 19de juni 1882, er opgivet at have følgende area11er, besætning og avling: HO“U6(Zb2“ug6ff.“ Dyrket indmark . . . 3.22 l1a. Udyrket indmark . . 8.15 » Tun og have . . 0.62 » UdS1a“atter . . . 2(3.00 » 37.S)9 ha. 2 l1usmandSp1adse ..... 4.67 » TilSa-mmen —l2.6(3 11a. Der er ingen Skog. Besætning paa hovedbruget: 2 11este, 12 Storfæ og 25 faar. Avling paa hovedbruget: 66 hl. byg og 116 hl. poteter. Hus- mandp1adseneS samlede beSætning er i 1891 opgivet til 3 kjør og 10 faar. Sa-m1et huSdyrhold i 1891 Var: 3 11este, 2O storfæ, 39 faa-r, 4 Svin og 17 høns. Sam1et udSæd i 1890 var 6.38 hl. byg og 35.2O hl. poteter. Til kjøkkenhavevækSter anvendtes 2 a-r. Der er blot l gaard i HafSlo, der har matrikulSkyld over 2O skyldmark, nemlig: Mo i Ha-fs1o sogn af Skyld 23.00 mark, 111ed efter opgivende, 24 huS1na-ndSpladSe, et bortforpagtet Stykke og en anden brugsde1. Sam1et huSdyrhold i 1891 Var: 4 l1eSte, 74 storfæ, 108 faar, 7 gjeter og 16 Svin. Sam1et u(lSæd i 1890 Var: 28.17 hl. byg og 136 hl. poteter, Samt 24 kg. græsfrø. 23 gaarde har matriku1Sky1d mel1e111 10 og 2O sky1dmark, 11em1ig: I Joranger Sogn: ()ppeím, almindelig skrevet ()pheim, af skyld 10.8O mark. Husdyrho1d i 1891 Var: 6 heSte, 21 Storfæ, 22 faar, 2 svin, 3 hønS. UdSæden i 189O Var: 7.ð hl. byg og 39.1 hl. poteter. Tørvi med MarifjærenS a1mem1ing, 2lfari)§“(eɔ“ens Sagve1te og Leir-hol(?n skylder tilsammen 14.59 mark. HuSdy1—hold i 1891 Var: 5 heste, 28 Storfæ, 34 faar, 9 Svin, 10 høns og 4 ænder. Ud- sæden i 189O Var: 7.2 hl. byg og 36 hl. poteter.