Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/73

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


68 NORDRE BEHGENHUs AMT. Udbytte af laks— og sjøørretfisket i HafSlo er efter den offi- cielle Statistik i 1898 angivet til kr. 100.()(). Der er et 111indre hellebrud paa Urnes og et mindre i nærheden af fjeldstølen Skoge. Ved udgangen af 1895 var her 12 perso11er, Som drev landl1andel efter bevilling eller handelsbrev-; de vigtigste hande1ssteder var: Marijj’(eren i Joranger, Solum-)z i Solvorn og Zl[o i H((fî9ZO Sogn. Ved udgange11 af l895 havde 3 mænd indskrænket rettigl1ed til udskjænkning af øl. I lierredet er: Hafslo sparebank, oprettet i 1848 med en forvaltnings- kapital i 1899 af kr. 443 044.00. PoStaabnerier i 11erredet er: S()lZ:om, Hafslo, Zl(arijjæren. Anlø b S S te d e r i Hafslo herred er: Solvo)—n, Ma)“iZ)(eren. ](roken. Der er “r i g S t e l e f O n S t a t i o n e r paa H(gf2§lo, 1S‘ol1?()r)2 og J[a)“åzîj(e)“e)e. Beb y g11i11gen ligger ved kysten og de større da1fører, fornemlig i herredets Sydøstre de1. Bedst bebygget er hoved- Sognet, navnlig nordlig og østlig om Hafs1ovatn, i det over til Joranger førende da1føre, tildels langs Lysterfjordens nordvestre bred og paa neset ved Urnes. Langs opefter VeitestrandsvatnS dalføre er der Spr-edt bebyg11ing la-ngs vandet med 11og1e gaarde og sætre, og 11Og1e gaarde ligger i dalen ovenfor vandet. Ha-fslo l1erreds matrikulSkyld er l 173.47 mark. Heredet har ifølge den trykte matrikulfortegnelse 93 gaardsnummere, hvilke efter hei-redets nuværende matrikulskyld havde en gjennemsnitsskyl(l af 12.40 mark. Ved udgangen af 1890 var l1erredetS gaa-rdsnummere delt i 406 særskilt Skyldsatte brug, hvilke igjen, efter opgaverne ved folketællingen i 1891, var samlet i 268 selvstændig beboede brug, hvis gjenne1nsnitlige størrelse efter deres matrikulsky1d var 4.38 mark. Gjennemsnitsvæ‘r(lien af skyldmarken var i 1894—-1898 kr. 1844.00, i 1895—1899 kr. 1806.0() efter statistikens bereg- nede opgaven