Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/70

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


H.—xFs1.() HEnBE1). 65 V(?itesfran(ls“B*(zf)2 eller lY(”l“f8—9l“2’(t72(V§)ÏjOl)”(Z, 167 meter O. l1., har en længde af ca. 18.3 km. og en bredde af 0.7 til 1.2 km. Vandet har vilde og steile omgivelser, kun med enkelte Spredt liggende gaarde langs Vandets bredder. Hafslo1;af)2, 165.8 meter O. l1., er ca. S km. langt og indtil 1.5 km. bredt; den Vestre del er omgivet af nøgne fje1de, medens dets østre — Og for11emlig dets 11ordøstre —— bred er tæt bebygget og veldyrket. Mellem vandene er en s111a1 og kort elvearm. Den søndre ende af Veitestrandsvatn benævnes Soget, den vestre del af Hafslovatn gaar under navn af Tc)erbe)—g— og Strøm1mevøtn. Hafslovatn, som hvert aar fryser til omtrent ved juletid, er rigt paa ørret, som er lys og bleg i kjødet, men dog ret velSmagende. Veitestrandsvatn har ørret, men den er endnu blegere i kjødet, end den i Hafs1ovatn. Høide O. l1. K1l1.Z i m. Veitestrandsvatn . . 1 7 .(3 1 6 7 Hafsl0vatn . . 6.7 165.8 Krokestadvat11 . O.:3 34 smaWavande . . . 0.7 Sa111let area1 af fG1’SkVålI1d 25.3 Kyst. Gjennem herredets sydøstre del gaar Ly.S—te)Z)î7“o-W—den i en læ11gde af 1—l a 15 km.; dens bredde varierer 1nel1em 2.5 -—3.5 km.; dybden er forSkje1lig, nordligSt henimod 200 faVne. paa midten mellem 23O—-24O favne. G(ll“tj)ll8.)Ë)—O‘I’(Z(?ll gaar ind i n0rdvest1ig retning langs grændse11 mod Lyster. Jo rds1n0net i l1erredet er 1er, sand, Sandblan(let ler, myr Og muldj0rd. J 01’(‘l.bu11(“l og klimat er gunstig for agerbrug Ingen del er udsat for frost. Va-ara“annen begynder i S0lvorn i slutningen af april og undertiden i begyndelsen af mai. I l1ovedsognet Og de øvrige sogne i midten af 1nai. Man begynder Slaataanen Omtrent 8de juli, skjærer kor11et i Solvorn i slutningen af juli eller begyndelsen a-f august, i de øvrige sogne i den sidste del af august. Der er udyrkede strækninger egnede til dyrkning, dels 111yr 0g dels stenet jord, der ligger i en række i længere afstand ovenfor gaardene. I Solvorn dyrkes 111egen frugt. Man er nu begyndt at plante frugttræer i l1ovedsognet og i de øvrige sogne, og de viser 5 e e Nordre Bergenhus amt II.