Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/69

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


64 NORDRI—Z BERGl-2NHUS AMT. Ved þ[(lZ)’ïj)“(El’8ll er spor af 2 terasser, den høieste 99 meter, den laveste 8O meter o. h. Ved SOZ’b“()l’7l sees vakre terraSser, den øverste ved KÍjeldedal. Her udmu11der nu intet stort vasdrag, men den lille i graniten opgaaende dal er tydeligvis engang fyldt ved materiale over HafSlovatn og derhen tilstødende vasdrag. I KrokedaZen findes spor af trin, et lavere 58 meter o. l1. og et høiere 181 meter O. l1. UdSat for stenSkred eller sneSkred er gaarden Nes og Hegge- .s-fa(7, samt Nesset i VeiteStranden. En stor jættegr y de ved Sogeveien er omtrent 5 meter i diameter, 4 meter høi og aabningen ove11til omtrent 3 meter; ind- gangen til jættegryden er O.7 meter høi. Paa bunden ligger en sten. Flere smaa jættegryder er der ved Staaelven paa Veitestranden og i Fet sogn Samt en større jættegryde ved Veitestrandsvatn. Elve. Heri-edets større vaSdrag;1arøiel2:e)iz og Joste(lals- elve)e, er før omtalte under den almindelige beskrivelse af vas- dragene (bind I, pag. 286—-287). Andre elve i Hafslo er Ki)zser(lale))s b(ekke(Z)“ag, Som kommer fra Tinghaugvatn vestenfor Ingeborgfjeld, gaar i SydveStlig retning gjennem I11geb01’gVat11 og falder ved Bakken i Lyster- fjorden. Hr-oke(ZaZsb(eZ“—kC)a springer ud mellem Ingeborgfjeld og Grube- fjeld paa grændsen mod Lyster, hvilken den følger vestover lige til Lysterfjorden. Ved Ytre KrOke11 danner den HZm(Z(§f()sse)a, et Ganske vakkert dobbeltfald. Bygdeelv(Zl)zi springer ud øverst i Kri11glebotn me11e1n Krok- berg og Hvaleggen og rinder i en bue østover gjennem Dals- dalen, bøier efterhaanden mere syd1ig, men, efterat den har pas- seret gaarden Falkegjerdet, mod nordøst til opimod Li, saa nord- over til Vad og derfra igjen nordøStover forbi La ud i Gaupne- fjorden. Nedenfor Skidsæter deler elven sig, idet den ene arm løber sydøst1ig til Skar, hvorfra den bøier nordøstlig og ovenfor PrindShaug atter støder til hovede1ve11. Nedslagsdistr:ikter: C Km.2 I)ele af Aarøie1Ven ..... . 416.() Del af JoSte(lalselvens vaSdrag . . . 32.6 r-I(l7“Øí6Z“l)(?þl er bekjendt for sit gode 1aksefiskeri. Aarøi- lakse11 er fed 0“od oO“ betales bedre end den a-1mi11delige laks. 3 B O Indsjøer. I Hafslo hei-red er 36 Vande, der alle med undtagelse af 2, er Sn1aa.