Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/68

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


HAFs1.() HEHnE1). 63 samme liggende fjeldtop paa Sogndals grændse. Dette er en sæterdal med steile sider. Vestenfor Eldalens øvre del ligger Stein(lalsbr(een paa grændSen mod S0gndal og Balestran(l. Den er ca. 1632 meter høi. Kvitlenaase ligger paa nordøstre parti. ‘S‘vardalsbræen paa p1ateauet mellem Snaue(lalen og Eldalen falder paa grændsen mod Balestrand; her er en række brætoppe, nemlig fra nord mod syd Skarsrzipa, FO888l27))(t, ZlIelskred)2ipa, Støl- skrednipa og den 1638 meter høie Røssem])a; de tre sidste toppe falder i BaleStrand. I nordøst stikker bræen ud mod Storøinaave mellem Snauedalen og store SVar(lal, der gaar dybt ind i mod bræen med Eldalsbræen og .ZV()“)2—Sjff6Z(Z6’t paa den sydøstre side. Eldalsbræen er en isoleret mindre bræ, der i sydvest Ved en ganske smal strimme1 nøgent fjeld er skilt fra SVardalsbræens sydøStre ende; bræen er ca. 1632 meter høi. Skraaningerne mod alle tre dalfører er steile. Mellem La11gedalen og Snauedalen kommer en større bræ ind langs BaleStrands grændse direkte fra Jostedalsbræen; den kulminerer i Optagshaugene og sender gren paa gren med sma1e, nøgne mellemrum ned ad den mod Lange(lalen vendende skraa- ning; saaledes L‘iz“Ze Optagsbr(e, Store ()pz“(Zgsbr(e og Nysz“ølsbr(e. Mellem l1oveddalføret og Snaueda1en ligger .LjØl(6—5’k7’í-Z“]‘6Z(Z og læn- gere i vest over skraaningen mod Snaue(lalen Kal(lekari. Mod dalfører-ne er Skraaningerne steile. De mange inden herredet forekommende bræer er før omtalt (bind I, pag. 144). Evig sne og is udgjør 138.46 km.2 EVig is og Sne. Km.2 Del af Tunsbergda1s bræ ...... 19.33 Del af Jostedals bræ ....... ð.(31 AusterdalSbræ, Langedalsbræ, dele af Op- tagSbræerne og Nystø1Sb1—æ .... 69.76 Del af Svardals bræ ..... . 15.7O Dele af TverdalSbræ og Hestebræ . . 1O.å30 Eldalsbræ .......... 3.85 Kjærringfjel(l, Bokkebræ og NaVnløs . . 1l.()9 Kjærringfjeld og Steindalsbræ . . . 2.82 Sam1etarea1afevigiSogs11e l38.46 Geol0gi. Der er lidt gabbro i den sydvestlige del Ved Sognefjorde11. Paa strækningen mellem HafS]o og Joranger er der skifer. Omkring VeiteStrandsVatn er der granit. Ved Solvorn er der terrasser og ligesaa Ved Marifjæren.