Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/652

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


STRYN HERBED. 647 og Greidungsbræen. Den sammenhængende Snedækkede stræk- ning naar i nordvest indtil Skaala. Medens næsten hele den øvrige del af storbræen har temmelig jevne snemarker, er denne Strækning sterkt kuperet terræ11 med dybe sænkninger og frynd- set af steile fje1dtoppe. Den er sydøst begrændset af Lodals- kaapa, Jostedalsbræens høieste top, 2071 m., og i nordvest af Skaala, 1938 m., videre ligger her Tindefjeld, 176O m. høi, med fjeldformer, der svarer til navnet, vistnok de mest udprægede tinder i Nordfjord. Endvidere hører hid Tavsehydna, Sandenib, Tunga og Hogrenningsfjeld, de tre sidstnævnte paa LodalsSiden. Fra grændsen mod Indviken i nærheden af Svarvestad gaar vei forbi Lunde, Vik og Tonning, hvor den støder Sammen med hovedveien. Længde 4.() km. Den samlede længde af herredets hovedveie er 48.0 km. Rode1agte kjøreveie. Fra kysten ved Loøren fører rode- lagt bygdeVei langs Loene1vens nordside til VasSe11den ved Lo- enVatn. Dette er en god, 4 m. bred vei uden større stigninger. Længde 3.0 km. Andre kjørbare veie. Fra MaeøɔZ“s(eter ved grændsen mod Horninda1en fører gaardVei til Svingesæter. Fra ytre Ei(le ved hovedvei fører gaardvei over elven og tfl Sæne. Fra Store Smule ved hovedvei gaar kjørbar vei over Skaare til Fure. Hovedvei fortsætter fra Bergsfad langs Strynsvatns sydbred tfl ÆOdæ. Fra Føl-een ved hovedvei gaar vei opover Sundalen paa elvens nordside til gaarden Sundalen; her gaar den over paa elvens sydside og til henimod Sundal Sæter, hvor den igjen gaar over paa n0rdsiden, fortsætter opigjennem dalen og gaar over i Rauda1en i Skiaake“)“. Rideveie (fodstier). Fra Be(lal fører sti opigjennem Bø- dalen og Brattebakken over bræen paa Lodalskaapas sydside og ned Loda1sflaten til Stor(lalen. Veien er besvær1ig, medta-ger onnffent 9 thner og bør ei:flnsøges uden fører og taug. En kortere sti fra Lodalen fører gjennem Kjendalen op Tyve- skaret over bræen til Kva.ndalen i Jostedal; at komme op paa bræen fra Kjendalen er i regelen vanske1igt, saa man foretræk- ker en længere vei om Lodalskaapa. Færdselen mellem Stryn og Jostedalen foregaar ad to veie, en fra Sundalen over bræen til Stygvatn og en fra Erdalen over bræen ved Stegaholten eller forbi Lodalskaapa med Lodalsflaten. Den sidste er den mest benyttede. Folk mellem er den