Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/651

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


646 NoB1)BE BERGENHUS AMT. Man kan nu kjøre fra Hjelle til Grjotli og herfra ned til Geiranger i Søndmør. Denne vei skal omtales nærmere. Grjotliveien deler sig i to arme, den ene gaar nordvest til Geiranger, den anden, nye vei fører sydvest over «Viden» til Hjelle ved Strynsvatn. Fra Visnes fører den nye, smukke chaussé til Strynsvatn, paa dette gaar dampbaaden «Fridtjof Nansen» til Hje1le, hvorfra er ca. 10 km. op til Viden. Fra Visnes til Geiranger over Grjotlien og omvendt er en sædvanlig turistVei. Fra Grjot1i til Djupvandshytten og fra Grjotli til Viden gaar de to veie først nogenlunde i samme retning gjennem en noget ensartet høifjeldsnatur. Det er veistykkerne Viden-Stryn og Djupvandshytten-—Geiranger; der er mærkelige ved sine natur- scenerier som ved veibygningsarbeiderne. Fodgjængere kan bereise begge disse veistykker uden at tage den fire mils lange omvei om Grjotli, men istedet fare gjennem den eiendommelige Grasdalen. Fra den 9O meter høie Jølbro ved Skaare (2 km. vest for Viden) gaar en, tildels i fjeldet indhugget sætersti langs et vildt gjel til Skjæringda1ssætrene med sine mange sæ1 og videre gjennem Grasdalen, omgivet af de pragtfu1deste bræer, til Djupvandshytten. Veien er ualmindelig godt opvardet. Fra Skaare til Skjæringdalssæter gaar veien langs et gjel. Tidligere maatte man jage kreaturerne op Glomsda1en og drive dem over Nautebræen. Kalver og griser blev baaret. Der blev gjort vei i 1854. Der er 22 til 23 sætre heroppe Det er en udmærket sæterdal, maaske den største i Nor(lfjord. Paa veien fra Grjotli vestover ligger paa venstre haand bl. a. Sk‘ridulaupbr(e, RaudeggeV? og Tystigbr(e, tilhøire Vasvendeggen. Ved veiens høieste ’punkt, 1130 m., sees fjelde og bræer vestenfor Strynsvatn. Fra udsigtspunktet Viden gaar chausséen i store slyng med Nuken tilvenstre og Aaspelifjeldet til- høire nedover fjeldet og over Jølbroen ned til Skaare og videre gjennem Hjel1edalen ned til chausséens foreløbige endepunkt Hje1le, ved sydøstenden af Strynsvatn ca. 35 km. fra Grjot1ien. Fra Hjel1e gaar, som omtalt, dampbaad over det l6 km. lange Strynsvatn til Mindre Sunde, hvorfra der er ca. 12 km. lang chaussé ned til Visnes ved fjorden. Fra Folven, ca. 3 km. østenfor Hjelle, gaar fjeldvei gjennem Sundalen og over Jostedalsbræen til Jostedalen. Fra chausséen og Hje1le er udsigt mod fjeldet mellem Op- stryn og Loen. Fjeldene mellem 0pstryn og Loen har udstrakte sammen- hængende snemarker, de udgjør en del af Jostedalsbræen, og er forbundet med denne ved et smalt snebæ1te mellem Loda1skaapa