Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/650

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


STRYN HEBRED. .645 Den nævnes i «BergenS kalvskind» og havde da et ikke ubetyde1igt jordegods. Legater. Anders Jensen Slm(Z(’—S’ legat stort kr. 830.8O. Renterne skulde tillægges kapita1en, indtil denne naar 1000 kr., men dernæst udde1es i 5 1igestore portioner til fattige og fattiges opdragelse i præStegje1det. Til fattigvæsenet er henlagt følgende legater: Provst Peder Henrichsen Findes legat, stort 300 r(llr., hvoraf renter udde1es til 12 fattige af Indviken præstegje1d, 2 af hvert kirkesogn. Der tilfaldt, ved præStegje1dets deling, nærværende præStegjeld 112 spd. 60 sk. Af Jacob Arnesen Bø’s 1egat tilfa1dt der ved delingen af Indviken præstegjeld Stryn fattigkaSse 7 spd. 6O sk. Hovedveie. Fra Strynsbugten ved Visnes fører hovedvei paa St1—ynse1vens østSide indtil Togning, hvor den paa en pæ1e- aagSbro fører over elven og følger dennes nordvestside til K1eive- nes, herfra StrynSvatns nordb1—ed til Store Sunde, hvorfra en bro fører over til Mindre Sun(le. Herfra følger den Vandets sydbred til BergStad. Den er 4 m. bred og uden større stigninger. Længde ]4.0 km. Fra Hje1le ved StrynSvatns 11ordøstende fører langs elvens sydkant hovedvei opigjennen1 da1en, indtil den ved Skaare gaar over paa elvens nordside, passerer over Skjæringse1ven og følger Videe1ven et Stykke, men gaar Saa over paa dennes Sydside til Vide sæter og videre over Strynsfje1d ind i Kristians amt til Grjotli. Paa denne vei er følgende høider: Grjotli ......... 862 m. Breida1svatn ....... 893 » Birkegrændse paa Strynsvei oven- for Grjotli ....... 957 » Høidepunkt af veien. . 1148 » Vasvendtjern .... . 1127 » Tystigbræs nedre onde . . . 1135 » Langvatn, to meter over . . 1109 » Amtsgrændse ....... 1 1 1 2 » TyStigVatn, iSlagt 24de uni . . lO79 » Stenhuset ........ 7 6 l » Vidsæter . . . . G I 5 » Skaare . . . . 225 » Skaare station . . . 191 » Folva terrasSe . . . 1O0 » Strynsvatn . . . 24