Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/649

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


644 NORDRE BERGENHUS AMT. Et minde om den ældste kirke i Nedstryn findes i Bergens museum. Det er et maleri, som neppe er yngre end det 13de aarhundrede. Bi11edet, der synes at være udført paa stedet, giver i 8 runde felter en fremstilling af legenden om perserkongen Kosru II’s indtagelse af Jerusalem 616 og bortførelse af templets hellige kar, samt hvorledes han blev overvunden i 628 af den østromerske keiser Herak1ius og korsets tilba-gebringen, hvilken begivenhed i ældre tid feiredes ved en egen festdag, korsmesse- dagen, 14de september. Rundt de 8 felter findes indskrifter pa-a oldnorsk, der forklarer det fremstil1ede. Nedstryn kirke fik før 137O i gave af Ivar Glaumnes 1Z2 maa- nedsmatebo1 i ØVrebø i Biskopstun og af Jacob TomPing, ved testa- mente af 14de Oktober 1795 4 stykker bibelske malerier. Opstryn kirke er en langkirke af tømmer, opført 1863, med 44O siddepladse. Den ligger pa-a gaarden Fosnes grund. Nesinar kirkja var Opstryn annekskirkes gamle navn. Kirken er senere flyttet fra Nesi til det noget længere oppe liggende Fosnes. Egen præst er nævnt. Den ældste efterretning om denne kirke er fra begyndelsen af 14de aarhundrede. Den stod som berørt paa gaarden Nesi, hvor præsten ogsaa residerede. Aar l308 blev den daværende præst Thomas af Bergens biskop Arne afsat fra sin funktion, fordi han ikke havde efterkommet det paa synodemødet i Bergen aaret før givne paa-bud om at skille Sig fra sin fril1ekone. Advars1er sees i samme anledning at være givne følgende præster i Nordfjord: Kold paa Olda, Baard paa Re, Steinar til Austreim, Kolbein til Gemlistad og Halstein til Hya. Præsten Thomas blev dog staaende. Kirken havde dengang meget jordegods. I 1664 blev den gamle kirke 11drevet af sneskred og ført paa vandet. Det var sandsynligvis en Sta-vkirke. Sagnet fortæller, at den i denne kirke hængende klokke, der oprindelig skulde have tilhørt Loen kirke, havde en vidunderlig klar klang. Klok- ken førtes med kirken paa vandet, hvor den sank. Siden sok- nede man efter den og fandt den. Men da sokneren, der var en svenske, skulde løfte den over baadripen, svor han, at den skulde følge ham til Sverige. Da sank klokken igjen ti1bunds. Man kan paavise tomten efter kirken paa Nesi, ogi 1882 fandtes ligkister fra den gamle kirkegaard. 1733 kjøbtes hos Jan Ljaastad en pæ1, der skulde anvendes til gabestok udenfor kirkedøren. Loen kirke er en ottekantet tømmerkirke, opført 1837, med 190 siddepladse. Den ligger paa gaarden Loens grund. Löða kirkja var Loen annekskirkes gamle navn.