Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/653

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


648 NOP.DRE BERGENHUS AMT.“ næsten 81Z2 mil lang, og fører over bræen maa benytteS, da Veir og aarstid bestemmer, hvor man sikrest bør lægge veien. Fra Flo fører sti opigjennem FedalSskaret og ind i Sunnelven. Fra Fure gaar sti op mellem Fedalsniben og Ramsfje1d og ind i S“mmelven. Fra Solli gaar sti opigjennem Bindalskaret og forener sig ved Skihel1eVatn med sti fra Store Sunde, hvorpaa den gaar ind i Su11nelven paa Ramsj)“el(lets vestside. Gjennem Raudalen var før stor færdsel, da det var den nærmeste og letteste adkomst til 0pstryn i Nordfjord, forinden der kom Vei gjennem Videda-len. Den gamle driftevei ses her endnu. Den hurtigste fjeldvei mellem 0pstryn og Loen er op Foss- dalen, nordenom Skaala og videre gjennem dalstrøget, som i vest- sydVeStlig retning fører ned til Loen. Man kan gaa op fra Grønfur over Kampen og Skaala til Loen eller fra Aarda1 (Erda1) over Nonshydna til Tindefjeld og videre enten i sydvest over Tungeda-ls- bræ til Hogrenning, midt for Loenvatn eller i nordvest over Skaa1a; endelig kan man gaa op Aarda1en og rundt Greidungsbræen ned til Bødalen. Afstanden fra skydSstatiOnen Loøren i Stryn er til: Til1ands. TilvandS. Beta1es for. Faleidet i Indviken . . l2 km. 12 km. Visnes i Nedstryn . 10 » 1O » Oldøren i Olden . . . 6 » 6 » Loensvatns nedre ende . 3 km. 5 » ZVesdal i Stryn . . . 3 » 1O » ]0“endalsbræen .... 8 » l 1 » Kvandalsbræen .... 8 » l l » Indviken pr(estegaar(l . . 17 » Afstanden fra skydsstationen Visnes i Stryn er til: Tillands. Ti1vands. Beta1eS for. Faleidet i Indviken . 9 km. 6 km. ()ldøren i Olden . . 1O » 1O km. Mæla()2d i 0pstryn. . 14 » 14 » ])oøɔ“en i Loen . . . 1O » 1O » Z—gøs i Hornindal . . 23 » 23 » Afstanden fra skydsstationen Mæla)Z(l er til: Tillands. Ti1vands. Betales for. Visnes i Nedstryn . . 14 km. 14 km. HÍjelle i 0pstryn . . 11 km. 1l »