Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/647

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


NORDRE BERGENHUS AMT. Berg, nedre Berg. F æn Fen2 Maursæter ZlIööɔ”usefr. Togning Togneng. Bø. ytre Bær. Eide, ytre Eið. Kirkeide Eið. Gj ørven Gyɔ“vi)2. Tennen Teinin. Store Sunde Saml. Loen L(íði. Tyva þýjZ)2. Sande Sand)“. Hel1esæter Hell“issetr. Hogrenning HZ(greɔmi. Bøda1en Bær. Nesdalen, indre Nes(Zalr. Sæten S(etin. 0ldfund. Stena1(ler . . . 2 Broncealder . . . O Ældre jernalder . . 17 Yngre jernalder . . . 34 Sum 53 Paa Loen er fundet topstykket af en spidSl1akke af Skifer us1ebet, paa Eide i Nedstryn en stenøks, paa Valsnes en spiral- ring af guld fra ældre jerna1der. Af andre fund fra Samme tid kan nævnes et fra Indre Ba Her fandt man en bronce- kjedel af almindelig vestlandsk form med jernbadde, men uden bund, en urtepotteformet 1erurne med sterkt buede sider, jernbaand og jernhadde samt et stort randstykke af et glas- bæger. Dette maa oprindelig have været et ualminde1igt stort eksemp1ar. Farven er som sædvanlig grøn, men de uden- paalagte traade er brune Rundt mundingen gaar et bredt baand af 18 rundtløbende traade. Desuden fandtes brudstykker af en forSiret hankeurne. O1dsagerne laa i et stort gravkammer. Senere er gjort endnu et interessant fund paa samme gaard, be- staaende af en spænde af bronce med sø1vf0rsiringer, et rembeslag af sølv, en skaalvægt af bronce, et vægtlod af bly, en guld finger- ring, sverd, skjo1dbule, saks, knivblad, jernfragmenter og lerkar. Der foreligger her antagelig en mandSgrav. Nærmere oplysninger Y