Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/646

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


STBYN HERRED. 641 sæter (9.21) med 3 huSmandSpladse. Togning, skrives almindelig Tonning (7.06) med 3 husmandsp1adse. Togning (6.78). Togning (6.78) med 1 huSmandSpladS. Bø, ytre (7.13) med 2 husmands- pladse. Bø, indre (6.55) med 2 husmandSpladSe. Bø, indre (6.27). Bø, indre (6.27). Kirke-ide (5.25) med 1 husmandsp1adS. Store Sande (7.00). Store Sunde (8.19) med 2 huSmandSp1adse. I Loen: Tyva, skrives almindelig Tjuvin (5.03). Tym (5.03). Haugene (5.20). Bødalen (6.55) med 1 husmandSplads. Bø(Valen med Nes- dalen (5.92). Bødalen (6.06). Bødalen (6.06). Nesdale)z, indre (5.65). Nesdalen, ytre (5.03). Nesdalen, ytre (5.03). NesdaZen, ytre (5.03) med 1 huSmandSplads. Scete-ni (5.07). Matriku1Skyld mellem 3 Og 5 Skyldmark har 123 gaarde Matrikulskyld mellem 1 og 8 mark har 6O brug, og 28 brug har under l Sky1dmark i matrikulSky1d. Gamle navne paa gaarde er: Stryn St“r;jona“r (flt) Skaar Skor. Fure Fz(ra. Glomnes Glanmnes. Fl0, nedre Flö. Grev Groy”. Gutdalen Gaz(tdalr. Skaare Skorar. Fo1ven Flo vin Sundalen Snnndalr. Hje1le hUalli. Aardalen Iøfllalr. Berge Berg. Greidung Greiðzmgar (flt) Grønfur Græn;for. Mork lltörk. NeSi Ne-vin . Brekke 2mdir Brekku BergStad Bergssta()“ir Mæland þfe()—allanþl. Dispen Dispin. Lunde, indre Lem(lr. Stauri Staurin. Sætre S(etr. Aareim .Zírareimr. ViSneS Vesnes .? Vinsrygge Vinsryggr Nord1e Bergenhus amt II.