Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/645

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


hm-«” 640 NOH1)HE BERGENHUS AMT. Præstens skematiske opgave af 1891 havde gaarden følgende arealer m. v.: I11dmark 11 ha.; u(lmarken ligger i fællesSkab. Sk0gen, hvis areal ikke er 0pmaalt, bestaar af birk, or, asp Og hasSel; den er tilstrækkelig til brænde Og gjærdefang, men ikke til hustømmer. Besætning: l hest, 7—-9 storfæ, eftersom der holdes faar eller ikke. Gjennemsnitlig avling: 3 hl. byg, 11 hl. havre, 35 hl. p0teter Og 16000 kg. hø. 1 husmandsplads 111ed en besætning af 2 kjør Og 6 faar samt avling: 7 hl. haVre og 7 hl. poteter. Herredets største brug er gaarden lMin(lre Sande i Nedstryn, af skyld l4.35 mark, med 2 l1usman(lspladse. Samlet husdyrhOld i 189l var: 2 heste, 32 storfæ, 17 fa-ar, 19 gjeter og 6 Svin samt l6 høns. Samlet udsæd i 189O var: 4.5 hl. byg, 6.8 hl. havre og 9.2 hl. poteter samt 3 kg. græsfrø. 2 ar anvendtes til kjøkken- havevækster. Dale i Nedstryn har en matrikulskyld af 10.17 mark Og 1 l1usmandsplads. Samlet husdyrh0ld i 1891 var: l hest, 13 stOrfæ, 38 faar Og 2 Svin samt 1 høne. Sam1et udsæd i 189O var: 2.8 hl. byg, S hl. havre og 6.6 hl. poteter. Matrikulsky1d mellem 5 og 10 skyl(lmark og en gjennem- SnitSSkyld af 6.1Ö mark har følgende 63 gaarde: I 0pstryn: Li)zdCik, brugSnavn Vike)2, af skyld 6.44 mark, med 1 hus- mandsp1a(ls. Limlvik (6.44). Fare (6.21). Fare (6.21) Flo, nedre (8.47). Flo, nedre (6.50) med 1 husmandsplads. Flo, nedre (6.21). Flo, nedre (7.63). Flo, øvre — Breidablik — (6.5O). Flo, øvre (6.07). Glomnes (5.82). Glemmes (5.82). Bolsta(l, udtales BOstad (5.37). Bol-Stad (5.37). Bolsta(l (5.37). Bolsta(l (5.37). Grev med en parce1 af Gzct(laZen (5.35) med 1 husmandsp1ads. Gro-v (5.85). Gutdalen med en parcel af Slt)2(Z(tZ(?)l (5.67). Folven (6.57). .4ardalen, skrives almindelig Er(lal (5.29). Rygg (5.22). Rygg (5.22). Bergs (6.21) med l husma11dsp1ads. i(’jellog, skrives almindelig ZËjelloug, Kjel- laug (—5.32) med del i 1 husmandsplads. Grei(lzmg, skrives al- mindelig Gre(lzmg, Gr(e(lzmg (5.87). Nes-i, skrives almindelig Nesje (—5.08) med 11Z2 husma.ndsplads. ZVesi (5.37) med 1Z2 husmands- plads. Bergsta(l (6.01) med 2 husmandspladse. I Nedstryn: ZJ2t)l(Z8, ytre (5.8ð) med 1 husman(lsplads. Stauri, skrives al- mindelig Støvereide, med Lysvol(Z (6.06) med 1 husn1andsplads. Stauri (5.24) med 1 husmandsplads. S(etre (7.31) med 1 husmands- p1ads. Vik (6.61) med l husmandsplads. lÆÎk (6.61) med 2 hus- mandspladse. Berg, nedre (7.31) med 1 husmandspladS. Berg, nedre (7.31) med l h1lSIIla11dSpladS. Lande (6.44). SvingesCeter (6.44) med 1 hus1nandsplads. Fem (6.95) med 1 husmandsplads. Maur-