Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/643

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


638 NoH1)BE BERGENHUS AMT. Myr. Der er ikke store myrer. Kun undtagelsesvis er der myrlændt langs enkelte elvebredder. Torvmyrer med brændtorv er ikke forefundne eller benyttede. Der er ikke større multemyrer og kun undtagelsesvis sælges lidt multer. Stryn herred har 99 km.2 skog, hvoraf 20 km.2 furuskog og 79 km.2 løvskog, birk; or, hassel. De er taalelig frodige. Der vokser i herredet: birk, or, alm, selje rogn, hassel, asp, lind, heg, furu, tildels og spredt ek, haktorn og ask. Skogen er vækster1ig. Skogdannende træer er furu, or, birk og hasse1. Herredets skoge leverer ikke kjøbmandslast eller andet stort tømmer. Bygningstømmer kjøbes. Der sælges brændeved af nogen betydning. Der sælges endel tøndebaand m. m., men kjøbes endel høvlet og pløiet last m. m. MiddelpriS i 1895 var pr. mete1—favn ved: birk kr. 11.00, furu kr. 8.()O, Or kr. 8.()O. Middelp1—is i l895 for 20 fod 1ange, 4 tommer tykke og 1(i) tommer brede planker var 4O kroner pr. 12 stykker. De gaarde, som har mest skog, er: Dale, 2lfam“sæfer, Fæ)2. Djz(pvold, Se-“i)2gesæter, Hatledal, L2m(le, Øvre og Nedre Berg, Vinsrygg, Vik, Togniing og Bø i Nedstryn; Eikenes, Skaar, Ljaastad, Sollidew, Fure, Lin(lvik og Glo“mnes i Opstryn. Alle med furuskog og tildels birk. Tildels andre gaarde med noget birkeved til salg, fornem- melig alle gaarde i Loen. Hj emmefisket i fjorden er ubetydeligt. Af og til fiskes lidt Sei og hvitting og tildels lidt smaasild og brisling, alt nær landet, hvor herredet støder til sjøen; havfiske drives ikke af nogen fra Stryn. Ved udgangen af 1895 var her 10 personer, Som drev land- l1andel efter bevilling eller handelsbrev; de vigtigste handels- steder var: Togning (alm. Tonning) i Nedstryn og Fosnes i Opstryn. Nedstryns handelsforening har ophørt med sin virk- somhed. Her findes 5 indskrænkede rettigheder til udskjænkning af el. Baadbyggeri drives som husflid, leilighedsvis af enkelte per- soner. Stryns landboforening, stiftet 1888, med formaal: frem- skridt paa alle jordbrugets omraader, havdei 1895 41 medlemmer.