Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/642

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


STRYN HEBBED. 637 Udsæd og avl pr. maal samt foldighe(l. UdSæd. Avl pr. maa1. Fo1digl1ed. Byg. . . å0 1. 1.Ö() h1. 3 Havre . . . 70 » 1.4() » 2 P0teter. . . 24O » l3.0(Î) » 6 GræSfrø . 6 kg. —— — Herredsstyrelsen har anslaa-et arealet af dyrkbar, men udyrket jord til 9000 maa1, Værdie11 af l maal jord til 2O0 kr., og omkostningerne Ved dyrkni11gen af I maal til 6O kr. Der er ingen større udyrkede strækninger særskilt egnede til dyrkning, men paa hver gaard findes adskillig udyrket, men dyrkbar jord. Noget nyland er opryddet i den senere tid, (lyrkning af korn er aftaget meget og dyrkning af poteter er ti1taget noget. 3 slaamaskiner og l radsaamaskine fandtes i 1895. Hj e m m e h a V n e n e er saa nogenlunde tilstrækkelige Fjeld- beiterne er tildels særdeles gode, f. eks. Ei-(lalss(ef()ren, Smz(lals- sæferen, Videsæter, SkjCeri)2gsdalssæter, samtlige sætre i G1omsdalen samt Flos(eter, alle i 0pstryn; Bødals— og Norddals— samt Helsefsæt(Zr i Loen. Beiterne paa de andre sætre er mer eller mindre gode. Af egentlige fjeldSlaatter er der lidet eller intet, men der er til- dels ikke lidet udslaatter omkring gaardene fornemmelig i Loen sogn samt Fm“e, Gutdal, Sam(lal, Fole„)(m og Skaar-e i Opstryn. KVæget er ublandet fjordkvæg. Kreaturhold Samt fjærkræ i Stryn l1erred 1ste januar 1891. Heste . . 298 Storfæ . . 8 109 Faar. . . —“1 G—al-l Gjeter . . l 4ö0 Svin . . . 561 Høns . 189 Der er flere meierier i herredet, og der sælges smør, ogsaa gammeloSt og brin1ost sælges. Heste ales op og sælges i 1— og 2—aars alderen, ogsaa l1ornkvæg sælges. IntereSsen for forbedret kVægaV1 er vakt Og ytrer sig blandt andet i oprette1sen af flere okseholdsforeninger.