Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/641

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


636 NoB1)BE BERGENHUS AMT. Km.2 Søndre Sognskarvatn. . O.1 Loenvatn ..... . 10 .2 Kaapevatn ..... O.5 Øvrige 17 ferskvande . . . . O.(3 Samlet areal af ferskvand 38.6 Strynselven er rig paa 1aks og sjøørret. 0pstrynSvatn paa røyr, Ørret og desuden lidt aa], og Loenvatn paa ferskvandsørret. KySt. Herredet grændser kun en kort Strækning til fjor- den nemlig med 2.ð km. kySt til Loe11viken og med 7.5 km. til IndvikSfjorden og Strynsviken. L0enviken er ved herredsgrændsen 19 m. dyb, Indviksfjorden 1nidtfj0rdS udenfor Stavenes 329 1n., hvorefter dybden aftager indover Sf)“y)Zsviken, Saaledes er den ca. I km. indenfor nævnte 11es kun 94 m. og udfor VisneS 19 m. Bugten mellem Grønnevik og Togning er meget grund. J o rd S m one t. J ordbunden er muldblandet Sand og skikket til agerbrug. Klimatet er ogsaa gunstigt, men de dyrkbare arealer er smaa. I dette herred er frugtav1en af betydning Paa gaardene i Hjel1eda1en er jordsmonet mere og mindre skarp sandjord, omkring Opstrynsvatn Sandb1andet muldjord, for en stor del skredjord; fra OpStrynsvatn til sjøen er Sandevje det fremherskende, tildels lidt 1erjord. Paa gaardene udenfor Togning er sandblandet muldjord. I Loen bestaar jordsmonet af delvis sand og Sa11db]—andet n1u1djord (skredjord). Sandjord er i det hele fremhersken(le, dernæst sa-ndblandet 1m1ldjord, for det meste Skredjord. Ler og myr forekommer kun hist og her. Man er ikke nogensteds udsat for frost paa kornet i herredet. Area1et er saaledes udnyttet: Ager ......... 3.Ö km.2 Eng . . 12.6 » Ager og eng .............. 16.1 km.2 Skog ............. . 99.0 » Udmark, snaufje1d, indsjøer, myr, sne, is . . . 773.9 » 889.0 km.2