Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/640

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


STRYN HERRED. 635 25 m. over havet, strækker sig fra gaarden Ytre Lunde østlig og sydøstlig ind til Hjelledalen og Erdalen, 16 km. Fra den nedre ende udvider Vandet sig indtil l km.s bredde øStover, men ind- knibes af odden ved Mindre Sunde til kun 0.2 km., hvorpaa det igjen bliver noget bredere Og er ved Lindvikodden O.6 km. Herfra tiltager bredden efterhaanden, og ved Vandets østende fra gaarden Grønfors strand til Hje1leelvens udløb er bredden 3.8 km. Sydstranden har en mindre steil fje]dside og er dyrket og bebygget, og det er ogsaa tilfælde med nordbredden fra vestende11 og indtil gaarden Fure; herfra til Glomsdalen gaar fjeldsiden, undtagen ved gaarden Flo, steilt ned i vandet. Østenfor GlomSdalen er igjen bebygget strand til Hjelle, men herfra til Erdalen gaar Hjellehyd11as steile fjeldSide ned til vandet. Der er ingen kjørevei paa Vandets nordside, al færdsel n1el- lem gaardene foregaar ti1vands. Om StrynsVatn skriver C. F. Naz(maɔm i «Beiträge Zur Kentniss N orwegens »: «Jeg har ikke Seet nogen indsjø med saa storartede om- givelser som denne; thi pragtfulde ismasser svævede over sjøenS fjeldsider, ofte hængende udover, som om de med et voldsomt kast var slængte hen paa det sted, hvor de ligger, og her Var froSset fast. Her ser man paa et sted vakkert samlet, hvad man ellers maa søge enkeltVis: sjøen blank so111 et speil med frugt- bare bredder og bag disse i dristige former sorte fjelde, oventi1 krandset af takkede jøk1er og disse istrold, som er blevne til i et andet hjem, kryber sikre og uden frygt frem over de steile afgrunde for at belure den venlige dalbund i dybet.» De i herredets østlige og nordøstlige del høitliggende mindre vande, som Kaapevatn, ()pblus-, Leir-, Flydals— og S(eterskarvafn er i regelen isbelagte hele aaret igjennem. Indsjøer. KIll.2 Leirvatn . . . .... O .4 0pblusvatn ......... 1.5 I)e1 af Langevatn paa gr. af Skiaaker 0.2 Vand sydvest for Langevatn . . . 0.2 Nordre Flydalsvatn .... GÞ.3 Midtre Flydalsvatn . . . 0.2 Skarvatn .... 0.2 RindalSvat11 . . 0.?3 0pStrynsvatn . . 2 3 .1 Angelsvatn . . . O.2 Svingesætervatn . 0.6