Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/64

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


HAFS1.() HEBRE1). 59 HerredetS gamle navn var Haj?rslöar sökn. Herredet ligger paa begge sider af Lysterfjorden og desuden paa begge sider af Veitestrandsvatns og Hafslovatns dalføre. Hafs1o l1ovedkirke i heri-edets sydøstlige del ligger under n. bredde 61Ò18‘45“ og under længde vest for Kristiania 3031‘28.1“. Herredets udstrækning i nord og syd er 42.2 km. ogi øst og vest 4O.2 km.; dets 1ængde fra nordvest til syd- øst er 46.1 km. Hafslo herred omgives a-f følgende herre(ler: Lysfer (almenning), Sog)adal, Balestram7, .Yøls-fe)—, [72(V“t?ík62l, St)“yn (i et punktl, Lysf(1‘)“ og Aardal Af hei-redets samlede areal 582.7 k1]1.2 er: Fastla11d ......... 582.(5 km.2 Øer (9 sn1aaøer i forskjellige va11de) 0.1 » Herredet deles, som nævnt, af Lysterfjorden. Landet østenfor Lysterfjorden er kun en mindre del af herredet og ligger paa vestside11 af det brede nes, som stikker ud mellem Lysterfjorden og Aardalsfjorden. Der er steilt affald saavel mod Lyste1—fjorden som 111od den langs Lyste1“ grændse gaaende Krokedal. I denne del af herredet ligger U)“)Ze.(; med den bekjendte stavkirke. Høieste fjeld her er „[)zg()b())—g)f)“(?l(l paa Aardal grændse, 1456 meter. KÏí728C)’(ZáZ6ll er en temmelig bred, skogbevokset dal, der gaar fra Lysterfjorden op i 11ordøstlig retning og taber sig omkring de smaa Ingeborg-” og Thinghaugvøtn. I den nederste del er en del opdyrket land. Dalen har steile si(ler. VeSte11f0P Kinserdale11 ligger «S‘m“)zasetnaase (1258 meter) med en række af lave toppe, saaledes sy(lligst Kinserdalskampen. Paa sydsiden af Krokedalen ligger Sippelhaugnaase, 1245 meter høi. Kroke(Zalen gaar fra Lysterfjorde11 1nel1em Vold (i Lyster) og Sagen i Hafslo østover paa græ11dsen mod Lyster lige til den taber sig op mod Aardal grændse. Dalen er i den nedre del tildels bebygget, men er i det hele en trang og steil sæterdal. Landet vestenfor Lysterfjorde11 deles ved Hafslo-