Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/63

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


58 NORDRE BERGENHUS AMT. Saa over elven og atter ned til broen over Uttla og til Skoga- dalsbøen. Fra Bygdevei ved Sveinsøi fortsætter ridevei opigjennem For- tunda1en til Nørstedals sæter. Der er fra Nørstedals sæter følgende overgange fra Sogn til Gudbrandsdalen: a) Fra 2Vørstedals sæter gjennem Midtdalen over fjeldet til Lunde- dalen og ned i Skiaaker lidt ovenfor kirken, ca. 2 dags- ma.rseher. b) Fra No1rste(lals sæter gjennem Fortundalen, øst om Ilvatn og nedigjennem Tundredalen til Aamot i Skiaaker, ca. l1Z2 dags- marsch, hvoraf den første paa omtrent 12 timer. c) Fra Nørstedals sæter gjennem Fortunda1en, over F ortundals- bræ, langs Vestsiden af Tundredalskirken, forbi Sottjern til Sota sæter, mindst 8—-9 timer. Fra Nø“rstedals sæter er ogsaa farbart østlig gjennem Vetle- dalen over amtSgrændsen igjennem Bukkebotn over Høidals sæter og langs Høidalsvatn til Røiseim. Fra Møɔ“—kɔ“i gaar ridevei opigjennem dalen over Fjeldsli sæter til Rausda1s sæter, hvorfra den fortsætter Som sti gjennem Marteda1en og ned i Fagex-dalen i Jostedal. d) Fra Z‘yeldsli sæter øverst i MørkriSdalen er farbart gjennem Rausdalen, over Harbardsbræen og imellem begge Kirkerne til Sofa sæter, mindst l2 timer. e) Fra Fjeldsli sæter gjennem Rausdalen, over Ko1bræen til Tc:(äraadalen og Sofa sæter, mindst 10—-11 timer. Denne rute vil antagelig kunne benyttes med hest. Veien fra Fjeldsli sæter over Harbardsbræen til Sota sæter er 1ang. Lyster herred er delt i 15 Skolekredse med 512 under- viSningsberettigede børn, 9 1ærere, 1 lærerinde. (1895.) Den ved skatte1igningen i 1894 antagne f o r m u e udgjorde 2 668 O7O kr.; den udlignede h e r r e d S S ka t 15 663 kr. Hafslo hen-Ped. H((f8ZO herred (582.75 km.2, i l891 2788 indbyggere, i 1900 2875 indbyggere) indbefatter Haj“slo l1ovedSogn og Solvorn, Fet og .Yoranger annekser. Herredet udgjør et lensmandSdistrikt og et thingla-g.