Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/62

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


I.YSTEH HEBBE1). 57 Veien fører sædvanlig over sne op i et skar ved Keiseren, omtrent 1550 meter. “ Derpaa bærer det brat nedover langs Gjertvatn i ur med Styggedalstind og Gjertvasbræen tilhøire. Man passerer Gjertvase1ven paa Stenene i osen og følger elvens venstre bred. Man ser ned i Uttlada1en, Skogadalen og Urada-len. Det er afveks1ende brat og jevnt udover, en lang nedstigning, over en bæk i dybt stenet leie. Der fører bro over Uttla og derfra en ty(lelig, men daarlig sti til den norske turist- foreningS hytte, Skogadalsbøen. Skogadalsbøen-Slefhavn. Veien gaar paa Uttlas venstre bred. Derpaa paa Store Uttlas venstre bred og senere paa høire under Hillerhø til stenboden Hille)“e)2. Gjennem Gravdalen eller den øvre del af Uttladalen pasSerer man amtsgræn(lsen med Høga;agle)Z tilhøire; veien fører til Leir- dalen med Leirvatn. tilhøire og over Leira forbi Leir::asbo(le)z og nedover Leirdalen til .L6“íW)’b()(Z(?)l og herfra til Slethavn. Skoga(lalsbøen-—Bøveø“tmz. Veien gaar over broen ved Gz(ridals- stølen og tilhøire paa klop over Kongsdøla, tilvenstre langs Vetle- Uttla, over SteimZøla og op paa høi(len, hvor der er opvardet Sti, der følges til Kr()sshø, hvorfra nedigjennem dalen til Bøvertem. Turtegrø og Skogadalsbøen er bekvemme udgangspunkter for udflugter i Jotunheimens vestlige del. For disse u(lflugter kan ogsaa benyttes Ben-dalshyften og Skaga- stølshytten, der ligger paa bandet under Ska-gaStølstinden mellem SkagastølsbW)—rem og Mara(lalsbr(een. Fra Skagastølshytten til Skog((dalsbøe)z er ?3 forskjellige veie: Ned ll[idt-Mara(lalsbr(ee)z— til ret for enden af den mere østlige SlingSbys bræ, ind paa barmarken og ret ned i den flade Jfi(lt- Mai-adal indtil forbi Sydlige Ma)“adalstind; saa over ryggen dybt ned i Skoddedalen— og atter op af denne og over den følgende ryg til Maradale)zi,— Saa ned paa elvens høire bred, nederst bro, o0— saa op til Vormeli, ogsaa kaldet Uttladalshole. Man kan ogsaa gaa ret ned rHidt-Mave-adalen, til man er paa faldet mod selve Uttla(lalen, hvor der i enden af dalen er et berg, Skoddedalsnaasi. Der bøies tvert af og efter skraaningen til Roland-sstigen, Som begynder, efterat b’ko(l(le(tøla er pa-sseret; siden i skraa retning til Vormeli. Eller man kan gaa ret ned paa Midt-Mara(lølas venstre bred til et lidet tjern og der tvert af tilvenstre til Kirkes-tigen, saa meget brat nedover, i særdeles høit græs og tæt skog, ned i den med uhyre ur fyldte bund af Store-Uttlas dal helt ned til elven; opover dalen langs denne til Vormeli. Fra VO“)’))l(’Zí opover dalen og op til sæteren Gjerfvasbøen, D