Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/61

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


 NORDRl-I Bl-ZRGENH[’S AMT.

Veien er meget sterkt stigende til 01)tl1l1 og senere som regel sterkt stigende til Tal-tegrø, 909 meter-. Paa veien ovenfor 0ptun faar man se Fanaraaken, og i den bakke, som kaldes rS’i“mog(d(lP;æ, faar man først Se Ska-gastøls- tinderne, der senere stadig seeS. Ved denne bakke er en fos, -8‘imogal(Zfo.s“.9e)Z. Før man naar Tll1’tGgl’(), fører bro og vei tilhøire til Skaga- .&“føZe?P. Fra SæÍW1’Gl1(5’ ved (§j()i.«—i1P(1m( bliver veien forholdsvis flad til 7’mW—fegrø. Fra Ttl)’l((ff(j1“’() fører veien fremdeles kjørbar for mindre kjøre- l’G(—lSkHl)G1’l)I’Hlî opover til ().S—(‘((rsh(mg, 1175 meter, hvorfra man har udsigt til Fanaraaken, StyggedalStinderne, Skagastølstinderne med Skagastø1sbræen, Nordre Maradalstin(l, DyrhaugStinderne, Store RiingStin(l og Soløitinderne. Veien fortsætter til (åjz(rz“(mz, 1255 meter, som rideVei, stiger derpaa tildels og fører over en bro til den ubeboede hytte Herre- (’(l-S’Z1l(6)2, 1313 meter. Veien fører videre over tildels sne(lækket fjeld med udsigt til forskjellige tinder, som Mjølke(lalStind, Uranaastind og Smør- stabbrætinderne. Veien er opvar(let og ove1—skri(ler a-mtsgrændsen paa Krosshø, veiens høieste punkt, o1ntre:nt 1550 meter. Her ser man Smør- stabbrætinderne„ 229O meter-, med t01)1)G11e Saksa, Skeia og Store Bjørn. Den øvrige del af veien falder i Lom i Kristians amt og fører nedover Bøverda-len til Bø“m“tu)zisæfer og —mtn forbi Ruste)z1 .s(r?fe“V. . Man regner l8 timer fra Fortun til Røiseim, selv om man rider. Til Hei-(ZalshyI“f(W i Berdalen er fra Turtegrø let vei, delvis opvardet. Vei fra Fortu11 i Lyster til Skogadalsbøen i Aar(lal gaar fra Ei(le i LySter over F ortu11 til Tal-teg1“ø, og saa langt er det Samme vei som til Lo111 eller til Røiseim, som ovenfor er be- skrevet Men veien til Skoga(lalsbøen fører ikke forbi OScars- haug, men tilhøire ind igjennem Helgeda1en, forbi He1gedalsStølen, 914 meter, og ind igjennem botn i den myrede Helgedal over Steindøla„ som kommer fra Fa11araaken. Derpaa stiger veien op til en afsats, xEker)a, lige under Fanaraa“ken. Tilhøire ligger Styggedalstind og Nordre SkagaStø1stind. Derpaa fører veien videre opover til øverste;Ekern over klop over elven Skauta og videre opad og saa fladt ind i en snefyldt dal, der ender i en botn under Fa-naraaken, hvor den sidste stigning Svinger op tilhøire