Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/638

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


STRYN HEHRED. 633 sen mod Su11nelven flere høie toppe: Sandskarhy(bzia, Stølshydna, 1 848 m., .Mi(ltstølshycZ)2a, Gl(e1—ehy(7na og GlOm-nes(?gge)z, som efter- haanden sænker sig mod Stry11Svatn. Der er flere bræer paa begge sider. Paa Vestsiden af Gl0IDS(li1l611 ligger paa Sunnelven grændse Vol(ls(eferskaala, 1716 m.,;S’følshyd)Za og det tr. p. Rindalshor“, 1 8153 m., samt Floj)“el(Z, der brat falder mod Strynsvatn; vestover er der mindre steil skraaning mod Stegolavatn samt mod dalføret, der fører til dette fra gaarden Flo. Vestover langs herredsgrændsen mod Sunnelven ligger flere betydelige høider som Fedals)?ibb())?, 1 582 111., Ra))zsg?jeld, 1 451 m., og Holtengîjel(l, 1394 m., fra hvilke flere rygge gaar ud mellem de over StrynSvatn liggende mindre da1e. “ FedalsnibbenS sydskraaning mod vandet er meget steil, men forøvrigt begrændses dette vand samt det fra gaarden Eid i nord- vest gaaende lille dalføre af forholdsvis slakkere fjeldside. Fra Holtenfjeld og vestover grændser Stryn til Hornindal, og paa dets grændser ligger ZÖ’(tL?(m-(’Z(Z, 1345 m., Holeskarh“o)“nef, 1128 m., og det tr. p. Gulekop, 1246 m.; Kravefjeld har to rygge, hvorpaa det tr. p. Ki)ä-kenibbe)z, 1 241 m., og G)—yt(gî)“eld, 893 m., ligger, og sænker sig mod Strynsda1en og mod den fra Stryns- bugten i nordøstlig retning gaaende S(et(1rdal. Den fra Z(jØ«5’b2M2(Z67l gaaende dal, hvori Svingesætervatn lig- ger, begrændses paa nordsiden af Gu1ekops sydskraaning; mellem samme og fjorden ligger Høi(ler)ae, 584 m., og Skystad-)2akken, 5l1 m. Herredets meste bebygning ligger fornemmelig i strøgene: Svingesæterda-len, strandsiden ved Strynsbugten, Strynsda1en, Stry11svatns bred til gaarden Fure og Hjelleda-len. Sætre er der omtrent til hver gaard Evig is og sne. Km.2 Raunova ....... . 3.8ð Vas vendeggen ........ l .()2 Sæterskarfjeld og F1ydalseggen . . N autebræ ......... 2 .14 MidtStølshydna med StølShydna . . 5.18 Rindalshorn ........ 1.74 Glomda1sbræ med omgive1ser. . . 3.99 Tystigbræ og Tverdalsbræ . . 19.8(3 Sognskarbræ ........ 1 1 .34 Sæterfjeld med omgivelser . . . 10.26 LitledalSbræ med flek nord for samme 2.9O Tindefj e1dsbræ ....... 10.42