Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/637

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


632 NORDRE BEBGENHUS AMT. gje11l1em skaret mellem Kvitlenaa.va og Rog11skarfjeld over i Skiaaker. Paa grændsen mod Jostedal ligger KZll-bZ)F)l, l569 1n., og 1S‘var(jî’jel(l. Fra Sikkelbræen og Sækkebræen i Skiaaker fort- sætter bræ veStover, hvorpaa S(eteZiyîjeldet hæver sig 189l m. høit mellem det øvre af Sundalen og Erdalen. Der er skraaning vestover 111od den øvre del af Strynsvatn over Ryghy(l)ea, 1623 m., og topp(în over Erdal, 1533 m. “ Mod dalene og mod Strynsvatn falder denne fjeldstrækning af med meget steile Sider. Den fje1dstrækning, som med Steile, sammenhængende sider falder saavel mod Sundalen som mod Videdalen, er en fortsæt- telse mod nord af fjeldet i Skiaaker, der ligger mellem Ra- dalen og VaSvenddalen. Fra Skiaaker herreds grændse gaar en større bræ, hvori toppene Kviflenaava (paa herredsgrændsen), Ty- sfignaava, 1909 m., og N2(ken, 1795 m., hæver sig. KVit]enaavabræen og Tystigbræen gaar paa nordsiden helt ned i dalen. Endel gaarde og pladse er der i den nedre del af Erdalen og Hje1ledalen og enkelte sætre i de øvre dele af disse. Mellem Videdalen og Skjæringsdalen ligger i den sydlige del mellem Videdalen og G—rasdalen en ryg, der fra VaSvend- eggen i Skiaaker strækker sig over Raunaava, l622 m., og Aspeligîjel(l mod det Sted, hvor Videdalen og Skjæringsdalen støder sammen. iS7x;jæri)2g-9daleV21 gaar fra Hjel1edalens øvre del ved gaarden Skaare som en smal, ubeboet dal mellem bratte sider i nordlig retning og fører gjennem skaret mellem Flydalseggen og Holedals- fjeld over i Geiranger. Gras(lalen gaar op fra Skjær-ingsdalen kort nedenfor Skjæ- ringsdal sæter og er en trang, ubeboet (lal, der mod Opbluseggens (1570 m.) sydskraaning deler sig i 2 arme. Saavel mod Videdalen som Grasda1en er steile, sammen- hængende skraaninger. Vestenfor Grasdalen 1nel1em denne og Skjæringsda1en ligger Flydalseggen og S(etex“skarbræe)2, 1706 m. over den forsænkning, hvori Skarvatn ligger. Her er kun en eneste sæter. Den strækning, som ligger vestenfor Hjelle- dalen med Skjæringsdalen, og so1ni syd grændser til Strynsvatn og Strysndalen samt paa et lidet stykke til den veStre del af Indviksfjorden, er det sydlige afheld af Sunnelvs- fjeldene, hvilke ligger paa sydsiden af Geirangerfjorden, og disse fje1des fortsættelse mellem Hornindalen og Indvikfjorden. I den østlige del gaar fra gaarden G1omnes ved Strynsvatn Glomsdalen nordlig lige til heri-edsgrændsen, og mellem denne samt Hjelledalen og Skjæringsda1en ligger fra Holedalsfjeld paa grænd-