Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/633

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


628 NORDRE BERGENHUS .—mT. Stryn heri-ed. St)“y)a— l1erred (889.20 km.2, i 1891 2664 indbyggere, i 1900 2 494 indbyggere) indbefatter .Ne(lst)“yn hovedsogn og Opstryn og Lom an11ekser. Herredet udgjør Stryn thinglag og en del af Stryn og I)2(l‘a:ike)2W lensman(lsdistrikt. HerredetS gamle navn var Stø;jónar (flt.). Herredet ligger paa begge sider af den fra Nordfjord til Strynsvatn opgaaende dal og omkring Stry11svatn og dettes side- dale og videre omkring Loenvatns dal og dennes sidedale. Stryn hovedkirke (Nedstryn) ligger i herredets nord- vestlige del paa Strynse1vens nordside under nordlig bredde 6 lo 55‘ 9“ og under 1ængde vest for Kristiania 3Ó 56‘ 7.5“. Heri-edets Største udstrækning fra nord mod syd er 42 km. og fra øst mod vest 45.8 km. Sfry)z her)—ed omgives af: Ho)“ni)z(lale)Z, «S‘am2elve)z, Skiaaker, Jo-ste(lal, Lyster og I)2dviken herreder. Af herredetsisam1ede a-real, 889.2 km.2, er Fastland ...... . 889.2 km.2 Øer: 4 smaaøer ........ 0.01 » Fjeldene i Stryn fortsætter mod øst i Lomsfje1(lene og mod nord ind i Søndmøre Ved dalførerne fra St-ryn og Lom og ved sideda1ene fra disse deles herredet. Landet paa Vestsiden af Loendalen samt Kjendalen 1l1ed Kjenda1sbræen er den østlige del af den snedækkede fjeldstrækning mellem 0lden og Loen, hvilken mod syd gaar over i Josteda1sbræen. LoendaZen skjærer fra Nor(lfjordens østligste del eller fra Loenbugte11 først i østlig retning som en ganske vid dal, udvider sig i sydøst om Loenvatn, og fra Sydenden af dette fortsætter den i den trange, ubeboede Kjendal og Kjenda1sbræen, der fylder dal- føret og gaar op mod Josteda1sbræen, af hvilken denne bræ er en arm.