Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/632

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlestINDVIKEN HERREI). 627 Afstanden fra skydsStationen Oldøren i Indviken er til: ’1’i11ands. Visnes i NedStryn . . —— km. Faleidet i Indviken. . —— » V(erlo i UtViken —— » Loøren i Loen . . . —— » Indviken pr(estegaard . — » Oldenvatns nedre ende . . 5 » Sunde i Indviken . — 5 » Hu-9tøie)2 i Indviken . . 5 » Brigsdal i 01den . . . 1O » Brigs(lalsbrekke i O1den . 13 » 2Wølkevoldsbr(ee)2 i Indviken 13 » Afstanden fra skydSstationen V(erl() i Ti1landS. ()l(løren i Olden .... —— km. Rysjj(eren i GjemmeStad . — » Falei(let i Indviken. . . —— » Re i Breim . . . . 17 » Loøren i Loen . — » Egge i Breim .... 26 » Afstanden fra skydsStationen Falei(let Ti11andS. Vis))es i NedStryn . . 9 km. ()ldøren i 0lden. . — » V(Brlo i Indviken . —— » KÏjøs i Hornindalen. . l2 » Loø‘ren— i Loen .... — » Langesæter i Indviken . . 4 » Indviken herred er delt i 1 7 s k Ole k r e d S e Ti1vands. Beta1eS for. 1O km. 1O km. 12 » 12 » 22 » 22 » 6 » 6 » 1 7 » 1 7 » — » 5 » 5 » I I » 1 1 » 1 l » 1 1 » Indviken er til: Ti1vands. Betales for. 22 22 km. 18 » 18 » 11 » 11 » km. — » 20 » 22 » 22 » -— » 2 6 » i In dViken er til: Ti1vands. Beta1es for. 6 km. 12 » 1 2 km. 1 1 » 1 1 )) — » 1 V » 1 2 » 1 2 » “—— )) 5 )) med 4=75 under- visningsberettigede børn og 1O lærere. (1895.) Den Ved Skatteligningen i 1894 antagne f O kr. 2108 300; den ud1ignede h e r r e d S S k at kr. r m u e udgjorde 6 549.