Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/631

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


62o NOR1)RE BERGENHUS AMT. har naaet en høide af 257 m. o. h., fortsætter over F1ore og Sin(lre og gaar kort søndenfor Øn (i Hor11indal) ind i Hov-)2indalen. Veien er 5 m. bred og i nogenlunde god stand. Længde 7.5 km. Fra Langesæter til Grødes er veien for tiden under om- lægning. Fra St-a)“vesfad tager ny hoVedvei af langs sjøen, men et stykke op fra denne, til grændsen mod Stry)zZ. Længde 1 km. Den samlede læng(le af 11erredets hovedveie er 14 km. Rode1a-gte kjøreVeie. Fra Ol(lø)“en fører bygdevei op over dalen paa elvens østside indtil Løken, passerer paa en træ- bro paa Stenpilarer over paa elvens vestside og følger Vandets vestside indtil gaarden Ei(le. Længde 4 km. Fra Rz(sføie)a ved 0l(l811Vflf11S sydende fører rodelagt bygdevei paa elvens veStside indtil vestfor Brigsdal; her gaar den over elven og fortsætter til nævnte gaard Længde km. Fra gaarden Hilde i Indvik gaar vei langs sjøen til damp- skibsekspeditionen i (Vtc)ik. Længde 7.9 k111. Den samlede læng(le af herredets rodelagte kjøreveie er saa- ledes 17.4 km. Andre kj ørbare veie. Fra Lære fører kjørbar vei over Lyslo til Indviken kirke og derfra op igjennem dalen til ]))“ages(etex“. Fra i-1jlein fører langs kysten kjørbar vei til ()ldøre)z. Fra Løke)abr()e)2 fører kjørbar vei til 1S‘(m(ln()s. Fra Faleidet gaar kjørbar vei til rS’(Ptrm. Fodstier og rideveie. Fra Eide fører sti langs Olden- vatns vestside til gaarden Rusføien. Fra Kvamme fører sti over Myklebostad til broen ved Brigs- dal og herfra op gjennem O1denskaret og ned i Aamotdale)2 i Jølster. Fra Sa)zdnes fører sti langs Oldenvatns østbred over Strand til gaarden Slt)l2(’Z(’. Fra .4“flein fører sti ind i Loen til 1SV(etr())2. Fra S(etr(w— gaar sti over Haz(g()n til Raz((leberg. Fra kysten ved gaarden Hamm()r gaar kløvvei over Tvinner- el111 og langs Tvinnereimselvens vestside gjem1em Holmøiskaret og ind i Horninda1en til Holmøie)2e ved Hornindalsvatn. Fra stranden nedenfor Hopla)2(l fører kløvvei gjennem Hop- landsskaret og ind i Hornindalen til Sk)“e(l(? ved Hor11indalsVatn. Afstanden fra skydSstationen Rustøien i Indviken er til: Ti1lands. t Ti1vands. ()ldøren i 0lden. . 5 km. 11 km. Brigsdal i 0lden . 5 » — »