Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/618

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


1N1)v11(EN I—1EHBE1). 613 NedslagSdistrikter: Km.2 Del af Store1ven 15.6 Skoddenelven . . . 37.2 Del af 0ldenelven . .:216.0 Del af Aarøielven . . . . . 3.2 Del af Loene1ven ...... 1.2 Del af Hornindalsvat11 (El(lS(3lVel]) 25.6 IndSjøer. Der er l8 indSjøer, der helt eller delvis til- hører dette herred. Naar undtages 0ldenvat11 er alle Smaa tjern. 0l(lenvatn er fra den øvre ende til LøkenfoSSen l2.5 km. Vandet er i den søndre del O.9 km. bredt, sma1ner lidt af nord- over til kort nordenfor gaarden Gryti, hvor det er O.6 km., udvider sig derpaa noget indtil mellem gaardene Flaatene og Sunde, hvor bredden kun er ca. 11 m., hvorpaa det igjen ud- vider Sig til 0.7 km. og fortsætter med aftage11de bredde til gaarden Eide, forbi hvilken gaard et 250 m. langt og ca. 5 m. bredt sund fører til den nedre del af vandet, der slutter ved gaarden Løken. Der er ikke kjørevei langs 0ldenvatn, Saa færd- se1en foregaar paa vandet. La11geSæter tjern . . . O.2 km.2 0ldenvatn ..... . 8.4 » Øvrige 1li ferskvande . . . O.3 » Samlet areal af ferSkvand8.9kn1.9 Laksefisket i Oldenelven er a-f betydning for opsidderne paa begge Sider fra Maari og Bruvo1d til og med Løken. FiSket i det lille vand Floenvatn, nedenfor Eide, er af nogen betydning, blandt andre for gaarden Soleim, og i 0ldenvat11 ogsaa af nogen betydning for gaardene deroppe. Fra LangeSæter til Hor- nindalSvatn drives fiSket omtrent kun for fornøielsenS sky1d, da flSken er forliden til at give noget udbytte Ti1dels om høSten, naar elvene vokser pludselig op, kan større fisk orholdes. Der er la-kS i O1dene1ven, ferskvandSørret op til Løken- fossen og aa1 i elVene og tjernene fra Langesætervatn paa stræk- 11ingen mod Hornindalsvatn, Ørret og røyr er der i Oldenvatn. Det lille Floenvatn og 0ldenvat11 har adskillig fiSk. Kyst. Mod In(lvik.Sg(jorden har herredet en kyststrækning paa 78 km.s 1ængde. Fjorden kommer fra Gloppen herred under navn af UtÍflord(ɔn ind i dette herred med en bredde af 1.ö km., gaar først et kort