Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/617

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


6 1 2 NORDRE BEBG1—:NH[?s AMT. Km.2 Del af Ravnefje1dbræ . . 12.25 Gjeitenykbræ . . . . 16.47 Del af JostedalSbræ . . 44.00 Aamotbræ ..... . . . 18.66 Sa1nlet areal af evig is og sne 91.80 Geologi. Indviken er et gneisland med noget granit. Foran 0ldenvatn ligger terrasser og en 1noræne, der før er omtalte (bind I, pag. 320l. Ved Ufvík(m er en terrasse 92 m. o. l1. Elve. OZ(Z(’)2(?Zt7(’)2 og Eí(f-S’(’Z2.’(’ll er før omtalte (bind I, pag. 303 og 307). S—tørre bække er paa 1ndviksfjordenS Sydside: Stol-elven kommer fra tjernet i Vetlebotn, hvorfra den i syd- vestlig retning løber ned igjennem Myklebostaddalen til henimod Myklebostad sæter, bøier her i nordveSt, løber ned igjennem dalen med jevnt fald og falder straks østenfor Utviken kirke ud i fj01’d(’11. Den driver nogle mindre møl1er og sage, men fører ikke betydelig vandmasse. Sko(l(Zenelve)2 kommer fra fjeldet mellem Storlaugpiken og Store Ceeiliekrone og gaar med stort fald ned i Præstedalen; den fortsætter med ringe fald gjennem my1—lændt land indtil Præste- sæteren, herfra med Stridere løb 11edigjennem Indvikbygden og falder i fjorden ved Skoddenøren. Paa Indviksfjordens nordside: lS’teindøla kommer fra egnen syd for øvre Doksæter sæter i sydøstlig retning og falder forbi Doksæter i fjorden. Den driver nogle mindre møller og en sag. fZloinneW)“eimselven (iT’t2í7l)2(l) kommer fra et lidet tjern i Holme- skaret, løber i sydlig og sydvestlig retning kort nordenfor Tvin- nereim og falder fossende ud i fjorden. I herredets nordøstlige del løber fra Langesætertjern en elv med lidet fald paa grændsen mod Stryn herred og gaar ind i Horni11da1en, hvor den falder ud i Kjøsbunden. Af foSsefald eller større stryk er der i 11erredet: ]‘økenfossen i nedre 0lden. Elven i Indvik er af betydning for uldvarefabriken dersteds og elven i UtVik for de derværende sagbrug og det nyoprettede snedkerværksted, der drives med vandkraft. Elven ved Hopland samt flere mindre elve er af be- tydning for de mange sagbrug og kværnbrug (mindre mø1lebrug) i herredet. Ved Tvinnereimsfossen er fjeldet fremstaaende, saa at man kan gaa med gaardens kreaturer mellem fossen og fjeldet