Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/616

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


1N1)vmEN HEHRE1). 6 l 1 ()l(lendalen gaar fra Indviksfjordens sydøstlige bugt mod syd med steile sider op til og over 0ldenvatn og fortsætter ca. 5 km. ovenfor dette fremdeles svagt stigende og taber sig mod Joste- dalsbræens nordskraaning. Den meste bebygning ligger ovenfor Indviken kirke og i Oldendalen ovenfor 0ldenvatn. Langs vandet er ogsaa endel gaarde, ligesom paa Strandsiden la-ngs fjorden; de er i regelen smaa, da det dyrkbare land har liden udstrækning. Der er faa Sætre. Landet østenfor 0ldendalen har sine høieste fjelde paa grændsen mod Stryn, hvor Gjerdeakslen, tr. p., er l 952 m., Ravmgjjel(lsbr(e 2 O03 m., M(eleimsnibben 1655 m. og Afleinjjel(l 155l m. Landet er i høiden dækket af bræ. som sænker sig først indtil ca. 1500 m. o. h., og derefter falder fjeldsiden steilt mod (lalen. I den søndre del er flere dale med bræer, som Brígsdalen, Brænds(lalen, Kvammedalen og Gjerdedale)a. Landet paa Indviksfjordens nordside er delt der- Ved, at en del af Stryn herre(l gaar ned til fjorden. I den østlige del af landet her paa nordsiden ligger Sydskraaningen af Oppeims)ffeld, l192 m., og Aareimsjjel(7, 976 m., og her ligger nogle gaarde og et par sætre. Den vestlige og største del af det paa IndviksfjordenS nordside liggende land er delt ved TvinnereimSelvens dalføre og Holmeskaret. Fra Tvinnereimselven til UlVedalsneset er der steil skraa- ning; herfra til Steindøla er der s1akkere fjeldside og indenfor Steindøla temmelig steilt med undtagelse af strækningen ved Faleide. Bærs(eternakken naar 1219 m., Ram-nen 970 m., og i den nordlige del naar Holmej)“eld l 142 m., Blaaeggen 1 16O m. og IØølen 1039 m.; fra de tre sidste toppe skraaner fjeldsiden mod Hornindalen og fra Kjølen mod det dalføre, der fra Faleide fører over mod den østlige del af Horni11dalsvatn, og hvorigjen- nem hovedveien gaar. Ved herredetS nordgrændse ligger Glittereggen, l 272 m. Hoplandskaret fører over til Hornindalsvatn. Dette skar begrændses paa Vestsiden af Sae(elakslen, 892 m., paa grændsen mod Gloppen. De fleste gaarde og pladse ligger imellem Hopland og Tvin- nereim og fra Rosæter til Teige11, omkring Faleide og omkring Slinde. Der er endel sætre. — E V i g is o g S n e: Km.2 Flemfjeld . . 0.1O Skarsteinfj eld . . 0.32