Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/615

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


61O NORDRE BERGENHUS AMT. Af herredets samlede areal, 502.3 km. er alt fastland. Indviksfjorden, Myklebostadda1en og 01dendalen deler her- redet. Landet syd for Indviksfjorden og vestenfor Mykle- bostadda1en med Vetlebotn er nordskraaningen afdefje1de, som fra Gjeitenyken strækker sig mellem Indviksfjorden og Breims- dalen. Paa høideryggen mod Breim ligger Svinestrand, tr. p., 1130 m., Middagshøiden, 753 m., Skavlvæggene, 1192 m., og Nyken, 1255 m., Og fjeldsiden falder i den vestlige del først svagt og derpaa steilt mod fjorden; mod Utviken er faldet mindre steilt og hovedveien til Breim fører opover her, men i den østlige del fra Skavlvæggene og Nyken er fje1dsiden igjen meget stei1. Den meste bebygning ligger ved Utviken, forøvrigt er her tyndt bebygget og kun faa sætre. Myklebostaddalen gaar fra Utviken først sydøstlig temmelig jevnt stigende under SkaVlvæggene; her bøier dalen nordøstlig, faar navn af Vetlebom og taber sig mod Storlaugpikens syd- Skraaning. Landet mod Myk1ebostaddalen og Vetlebotn i vest og Oldenda-len i øst er gjennemsat af et dalføre, som fra Indviken gaar sydøstlig ganske jevnt stigende indtil Torsæter sæter; herfra udvider dalen sig noget, faar navn af Præstedalen og stiger meget svagt med tildels myr1ændt bund; den ender nordvest for Store 0eci1iekrone. Vestenfor denne dal fra Storlaugpiken, tr. p., 1703 m., er steilt fald mod dalen og mod vest fra Blaafleld, 1632 m., steilt fald mod fjorden. Nordøst for Præsteda1en naar Skarsteinsþeld 1641 m. med steil side. Vestenfor er svagere fald over Algjeljjeld, 174 m., og Hildeh-alsen; mod nord falder fjeldet paa enkelte steder temmelig steilt mod fjorden, saa der er kun en smal kystrand skikket til dyrkning. Landet paa Vestsiden af 0ldendalen har paa grændsen mod Jølster og Breim sit høieste punkt i Snenipa, 1848 m., og her strækker der sig en bræryg nordover langs grændsen. af Breim til vestenfor Store Ce(?iliekrone, 1775 m., og sydover langs Jølsters grændse mod Oldenskaret. Bræen sænker sig forholdsvis langsomt øStover og derpaa i en sammenhængende brat fjeldside mod Oldendalen. Norden— og søndenfor Store ()eciliekrone mellem Grytereidnibba, 1711 m., og Yrinibba, og paa Rustøijjeld, 18O0 m., er der jøk1er. Inderst i dalen gaar llHølkevoldbræen— ned til 305 m. o. h. Mjølke- voldbræen siges at være et feilagtigt navn for Midtvollebræen.