Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/614

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


INDVlKEN HEBBED. 609 Afstanden fra Skydsstationen Føl-de i Breim er til: TÍIIi1Il(IS. Ti1van(1s. Betales for. Re i Breim . . 12 km. 12 km. Skei i JølSter . . 8 km. 8 » Afstanden fra skydSstationen He i Breim er til: Ti11ands. Ti1vands. Beta1es for. Fø“)“de i Breim . . 12 km. 12 km. Værlo i UtViken . . . 17 km. 2O » 1S*a)2dene i Vereid. . . 14 » 14 » Egge i Breim .... l2 » 12 » Vas.S—enden i Gloppen . (3 » ti » Breim herred er delt i 12 skolekredse med 395 under- viSningsberettigede børn, 5 lærere og 2 lærerinder. (1895.) Den Ved skatteligningen i 1894 antagne f O r 111 u e udgjorde kr. 1 1 16 600; den ud1ignede h e rr e d S S k a t kr. 5 255. II—1dviken herred. D2dviken hev-red (502.31 km.2, i 1891 2 975 i11dbyggere, i 19OO 3050 indbyggere) indbefatter Indviken 11ovedSogn og Olden og Utviken annekser. Herredet udgjør „Z)l(Zl“““l‘k(?)l thing1ag og en del af 1S’tryn og Indviken 1ensmandSdistrikt Herredets gamle navn var Imm’k“)“. Herredet ligger paa begge Sider af den del af Nordfjord, som kaldes Indviksfjorden, og desuden hører til herredet landet paa begge sider af 0ldenda1en. Indviken l1ovedkirke ligger omtrent midt i herredet paa Indviksfjordens Sydside under nordlig bredde 61Ó 51‘ 13“ og under 1ængde Vest for Kristiania 4Ô 6‘ 15“. HerredetS Største udstrækning i nord og syd er 37 km. og i øst og vest 35 km. Indviken h(’7’)*’8d omgives af: Homí)a(lalen, Stryn, HajZ9lo, Jølsfer, Breim og Gloppen her1—eder. 39 — Nordre Bergenhus amt II.