Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/613

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


608 NORDRE BERGENHUS AMT. hvor den største stigning begynder, indtil Mo1destad sæter, og gaar nordlig over fjeldet og ind i J)2dz:ikcn heri-cd. Dens bredde er 5 m., og den stiger paa kortere strækninger med 1,ZÖ. Over fjeldhøiden er den taalelig jevn, og dens retning er her merket med høie Stænger til veiledning for snep1ougkjørselen om vinteren Længde ca. 3O.() km. I Vaatedalc)e kommer hovedvei ind fra Jølster og gaar paa elvens østside til Z—3’e)“gcim. Længde ca. 6.5 km. Vestenfor Panden kommer l1oVedvei ind fra Jølster og gaar paa Skredeva1tnelvenS Sydside til Førde. Bredde —5 m. Den er nu sløifet som hovedvei, men bliver maaske optaget som offentlig bygdevei. Den samlede læ11gde af herredets hovedveie er saaledes 36.5 km. Andre rode1agte kj øreveie. Fra— —]o)“a)zger ved hoved- veien tager bygdevei af over elven og gaar til Hjelle ved Ber- geimsvatn. Bredde ca. 3.5 m. Længde ca. ó’.() km. Østenfor FZ()Zo ved hovodveien tager bygdevei af, fører paa Brei1nse1vens nordside til Bergeim, herfra langs Bergeimsvatns østbred og til E()ge. Er nu ny hovedvei. Bredde 3.ö m. uden større stigninger. Længde ca. 6’ km. Mellem Flølo og Birkelo fra bygdevei begynder ny bygdevei over Bjørnereim langs Sandalsvatns østbred og til Zl[yklebust. Bredde 3.5 m. Længde ca. 8.5 km. Fra gaardene F)“øista(l og Bogstad fører ro(lelagt vei ned til Breimsvat)z. Længde ca. 2.() km. Den samlede længde af herredets rode1agte bygdeveie er saaledes ca. 22.5 km. Andre kjørbare veie. Kjørbar vei gaar fra Molde-Stad over Bjørnereim og ned til Birkelo bro. Den benyttes nu af alle reisende 1ne11em Egge og Utvik. Afstanden fra sky(lSStatione11 Eggc i Breim er ti1: Ti11andS. Betales for. Skci i Jølster . . 14 km. 14 km. He i Breim . . . 12 » 12 » V(82’ZO i UtViken . . 26 » 26 » .—