Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/612

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BREIM HERREI). 607 Oldfund. Stenalder . . O Broncealder. . . O Ældre jernalder . . O Yngre jernalder . . 4 Sum 4 Paa Bø er gjort et rigt fund. Der fandtes saaledes sverd, kniv, økser, stangbidsel, a1mi11(leligt mundbid, skjoldbule, en hel del redSkaber samt en liden skaa1vægt af bronce. Fra Dale findes ogsaa et interessant gravfund. I Breim findes mange gravhauge, især paa sydsiden af elven fra Steine til Bergeim. En husmand under J())“anger fandt for nogle aar siden ædelt metal (Sølvspænder og k11apper) i en haug paa gaarden Raads grund, og saa begyndte man —— i haab om lignende held — at grave i alle de smukkeste hauge i dalen. Sølv og guld fandt ingen; derimod fandtes adskillige jernsager, der dels igjen blev lagt ned i jorden, dels bortkastede. Kirken er ny, opført i 1884—-85 af træ. Den gamle, som da nedreves, var ogsaa af træ og var antagelig fra begyn- delsen af det 16de aarhundrede, ialfald opført før 1635. Der var endel udskjæringer, hvoraf det bedste er sendt til Bergens museum. Rés kirkja á .BT’(3‘IÏð6.f)2i var Breim (Breum) annekskirkes gamle navn. Den havde egen præst. Breims kirke omtales sammen med de øvrige kirker i Glop- pen i begyndelsen af det l4de aarhundrede. Ogsaa den havde egen præst, som i 1308 hed Baard. 1339 rammedes kirken saa- velsom præstegaarden af «stor skade». Den i 1339 opførte kirke stod i henved 3OO aar, indtil 163O— aarene. 0mkring 1635 opførtes ny kirke, som i 1885 blev om- byttet med den nuværende. Det var en almindelig langkirke med vaabenhus, kor og taarn. Den 11te december 1689 blev kirken sterkt skadet af storm, der afrev den ene side af taget, som kastedes hen over marken. Hovedveie. Hovedveien fra Sandene i Gloppen kommer ind i herredet ved Breimsvatns nordbred og fortsætter langs vandet til Breim kirke, hvorpaa den gaar langs Breimselvens nordside til noget forbi F1ølo. Her tager den opover forbi Moldestad,