Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/611

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest606 NORDRE BERGENHUS AMT. Til flere af gaardene hører Sætre. Breim herreds matrikulskyld er 601.38 mark. Breim herred har ifølge den trykte matriku1fortegne1se 51 gaardsnummere, hvilke efter herredets nuværende matrikulsky1d havde en gjennemsnitsSkyld af 11.79 mark. Ved udgangen af 1890 var herredets gaardsnummere delt i 227 særskilt skyldsatte brug, hvilke igjen, efter opgaverne ved fo1ketæ11ingen i 1891, var samlet i 218 selvstændig beboede brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var 2.76 mark. Gjennemsnitsværdien af skyldmarken i 1894—1898 var kr. 1 698.00, i 1895—-1899 kr. 1 698.00 efter den officielle statistiks beregninger. Efter sorenskriverens opgave over solgte faste eiendomme i 1895 er skyldmarken gjennemsnitlig for de i 1895 solgte 6 eiendomme betalt med kr. 921.00. Over 5 skyldmark med en gjennemsnitsskyld af 5.65 mark har følgende 13 gaarde: Hundskaar (5.38), 1 husmandsplads. Dale (5.78), 1husmands- pladS. Kvile (7.45). Sætre, nedre (5.01), 1 husmandsplads. StØTÏv(’, skrives almindelig Støve (5.42). Kapperstad (5.79), 1 husmands- plads. Re (5.02). Bergeim (6.24). 1 husmandsplads. Gaasemyr (5.75), 1 husmandsplads. Bogsta(l (5.94). Førde, udtales Føre (5.53), 2 husmandSpladse. Nes (5.10), 1 husmandsp1ads. Nes (5.10), 2 husmandspladse. Matrikulskyld mellem 3 og 5 skyldmark har 80 gaarde. Mellem 1 og 3 skyldmark har 95 brug, og 30 brug har under 1 mark skyld. Gamle navne paa gaarde er: Breim Breiðefni Kaale Kal. Saareim Salreimr. Skryppe Skryppin. Felle Fellin Toreim Toreimr. Sandalen Sandalr. Re Ré. Flølo Floðulá. Bergeim Bergeimr A ardalen Elridalr. Kanda1en, indre Kaldidalr