Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/609

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


604 NoB1)BE BERGENHUS AMT. aannen i Breim Som regel i sidste halvdel af april. Paa de høiere og mindre godt beliggende gaarde sjelden før i den første halvdel af mai. Høslaatten har tildels begyndt i de sidste dage af juni, naar Vaarbeitningen har været mindre. I koldere aar, og naar forma11gelen har medført altfor udstrakt vaarbeitning, har slaatten først kunnet begynde i midten af ju1i, tildels endog nogle dage over. Kornet skjæres som regel i de sidste dage af august og til midten af September, i nogle aar endog i slutten af september. I dalene er bra beiter baade i hjen1mehavnene Og paa sætrene. Paa begge sider af Breimsvatn er fjeldbeiterne ogsaa taalelig bra. Øverst i Myklebustdalen er god, tildels udmerket l1avn. Fjeldslaatterne er tilstrækkelige i alle tre dalfører opefter fjeld- siderne, som er noksaa græsrige. Opgave over kreaturl1ol d samt fjærkræ 1ste januar 1891: Heste .......... 27 Storfæ . . 2 219 Faar . . 3 33O Gjeter . . 1 369 Svin . . 416 Rensdyr . 3 Høns .......... 92 Der opdrættes og sælges heste og 11or11kvæg. Kvæget er saagodtsom udelukkende stedegent; der var nogen blanding for en del aar tilbage af indført telemarkSrace. De spredte rester forsvinder i111idlertid nu fort. Andre racer findes neppe. Større myrer.egnede for dyrkning er der ikke, men vel en og anden myrlap hist og her. Egentlige myrStrækninger er der kun paa Breimsfjeldet eller fjel(laasen mellem Breim og Utviken. Myren bestaar her af brændtorv, egentlig mosemyr er der ikke. Brei111sfje1dets torVmyrer har i de sidste 20 aar været be- nyttede. Flere af de tilstødende gaarde har nemlig lidet Skog, og derfor er deres væsentligste brænde nu torv. Paa Breimsfjeldet og paa endel myrer i Myklebustdalen er lidt multer, men disse myrer er Smaa. Multer til Salg bliver sjelden eller aldrig plukket, kun lidt til brug hjemme af og til. Skog. Breim har 2O km.2 furuskog og 74 km.2 løvskog, birk, or, hassel. Skogen er vækster1ig. Skogdannende træer er kun furu og birk, tildels ogsaa lysor.