Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/607

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


602 N0P11)BE BERGENHUS AMT. Indsjøer. 47 indsjøer hører helt eller delvis til herredet. De fleste er Smaa. Det Største er Breimsvatn der strækker sig fra Førdegaardene ved sydenden til grændsen mod Gloppen Vandet ligger mellem steile fjelde, og bredderne er udyr- kede indtil Stavenes. Her bøier det mod nord, udvider sig, og Vestsiden er dyrket og beboet, medens østsiden er steil og ube- boet. Senere sma1ner det af igjen. Vandet har paa østsiden en bugt ved Breim kirke Og en ved pladsen Sagflaaten. Sandalsvat)2 ligger i Myklebustdale11 nær mundingen iBreims- dalen, er 3.7 km. langt og paa det bredeste 0.7 km. VeStbredden er meget Stei1; langs østbredden er bygdeveien. Bergeimsvatn nederst i Vaatedalen, er 2.3 km. langt og paa det bredeste 0.5 km. Km.2 Vetlebotsvatn ..... . 0.1 Vand øst for KVandalsbræen . . 0.1 Vand øst for Blaada1sbræen . . 0.1 Tverlivatn ...... . 0.2 Vand ved Æikeheia ...... 0.2 Sørsenvatn ......... 0.4 Sydligste af 2 vande syd for Seime sæter .......... 0.2 Del af Breimsvatn . . . 23.1 Bergeimsvatn . . . 1 .O Sand alsvatn . . . 1 .6 37 smaavande ........ O.8 Sam1et area1 af ferskvand 27.8 Breimsvatn er temmelig rigt paa fisk, baade Ørret og røyr, ligesaa er Bergeimsvatn og Sandalsvatn ret gode fiskevande. Af elvene er der mest fisk i Vaatedalselven. RWøyr er der kun i Breimsvatn. Ørreten i Breimsvatn og Breimselven skal i udseende og smag have mere lighed med laks end med ørret. Den kan blive meget stor. J ord smon. Paa gaardene Re, Flølo, Fløtre, Stokke og Birkelo er der sterkt sandholdig muldjord, særlig paa de flade strækninger, Som støder til elven. 1 den øvrige del af bygden er underbunde11 mest sterkt Sandblandet ler med grusbakker her og der og med Sandblandet muldjord ovenpaa. I de tre dalfører, Myklebustda1en, Vaateda1en og Førdedalen er i dalbunden sandøire og elveslam, paa bakker og fje1dskraa-