Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/606

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BREIM HEBHE1). 601 Vestenfor Mykl(;mds(lalen hæver sig flere toppe som Zl[ykla“nds- jff6l(Z, 1362 m., Kvandal.sy‘)’eld, 1478 m., Blaa(Wlals)îjeld, 1553 m. (de’ to sidste paa grændsen af Jølster), Samt Vetleflua, 1249 m., og det tr. p. B()t72(3jff6Z(Z, 1572 —m., hvilket sidste fjeld sænker sig øst over Skarsteins)§“eld mod Breimsvatn, nordover steilt mod Sørsendalen og falder meget brat vestover ned til Sørsenbr(een. Paa disse fjelde er ikke ubetyde1ige bræer. Vestenfor Sørse1)— bræen ligger Blaadalen i Gloppen. Paa nordsiden af Sørsendalen naar det tr. p. Rez“eln 1431 m., fra hvilket der gaar 2 arme i nordlig retning ind i Gloppen; den østlige falder brat-af mod Rysdalen. Paa denne da1s østside og nordenfor Nesdalen naar Rysdal.S“— korn en høide af 1107 m. og falder brat af mod Breimsvatn. Øverst danner den en skarp ryg, der strækker sig mod gaarden Rysdal i Gloppen, og sydover sænker den sig mod NeSgaardene. Bebyg11ing er nogle gaarde, Nes, Skarstein og Kanda1sgaardene ved Breimsvatns veststrand og Førde ved Vandets sydende; nogle faa sætre er der i Myklandsdalen og NeSdalen. Evig is og Sne. Km.2 Bræ paa Heggeimsfje1d ...... 3.97 Del af MyklebuSt bræ og Aamotbræ . . 12.2() Gj eitenyken .......... 2 0.79 San1let areal af evig is og sne 36.96 Geologi. Herredet bestaar af grundfjeldets bergarter og af granit. p Ved elvene, som falder i Breimsvatn, ligger der terrasSer. Ved BreimsvatnS sydende ligger Før(Ze terraSse, 85 m. o. h. I den dal, som fører op til Bergeimsvatn, 144 m. “o. h., ligger terrasser, ved Re terrasse, 79 m. o. h., Bø terrasse, 108 m. o. h. og Fløl() terraSse, 147 m. o. havet. Ved Breimsvatns vestende ved Vassende11 i Gloppen er ter- 1’aSSe1’. . Elve. Saagodtsom hele herredet hører til BreimselVens nedslagsdistrikt, og denne elv og dens bielve er før omtalt (I, pag. 301). Vaate(lalselven danner to betydeligere fosSer, Gaasemyxîfossen og Teitaj’ossen, der begge har aargangsvand. Elven fra Myk1ebuSt- dalen danner flere stryk i Bjø)“nereimsm“en, hvor der er aargangS— møl1ebrug. Ligesaa er der stryk i NeselVens og Kandalse1ven ved Breimsvatn.