Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/602

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


GLoPPEN HEHBED. 597 gamle navn. Den havde egen præst. Præsten kaldes præst á Amasloðum; gaarden Arnestad har følgelig været præstegaard. Kapellet paa Eide blev annekteret l310. Austreims kWirl1;ja hed en kirke paa Austreim i Vereid sogn; den havde før egen præst, der ogsaa betjente kapellet paa Eide, men blev af biskop Arne i 1310 annekteret til V ereid. Den nævnes endnu i en liste over kirkerne i Nordfjord 1563. Spor af tomten til denne kirke kan sees sydøst for gaarden Austreims huse ved veien til Sandene; kanske har den været benyttet ned til midten af det 17de aarhundrede. Hyen kirke er en langkirke af tømmer, opført l876, med 250 siddepladse. Hýa kirkja stod efter Kraft paa Hope. Den havde egen præst. Efter reso1ution af 1ste april 1876 byggedes igjen et kapel i Hyen paa Strømme; det blev ved resolution af 3Ote sep- tember 188O sognekirke. Kirken i Hyen nævnes allerede 1308; i de pavelige regnskabsbøger benævnes den (“apella de Hope. Senere, sandsynligvis efter reformatio11en, blev kirken nedlagt, og der var ikke kirke, før Hyen fik Sit kapel i 1876, som ovenfor nævnt. Ei() kapella laa paa Eide iVereid sogn. Havde været annekteret til Austreim, men lagdes i 131O til Ge“mli.sstaða kirkja. Desuagtet opføres det i Bjørgynjar kalfskinn fremdeles Som hørende under Austreims kirkja. Stedet, hvor dette kapel har staaet, kan paavises paa Eid. Legater. Til Gj(3Zl21l)“l6—5’la(l kirke skjænkede fru Gll(l)’“ll9l 11Z= løb i Rygg. Peder Pae)els og Anne Elisal)efh Pavel.s“ legat, stort kr. 8000. Renterne blir at ti1dele fattige, (e(lraelige og agt1v(e)—(lWige gaar(lb1)“—ugere og h2l8ml(8ll(l, og hvis nogen rest paa grund af omstændighederne bliver tilovers, da ogsaa ha-S“arme elsker eller jattíge gamle pigen Hovedveie. Hovedveien fra Sa)2(le)2e op igjennem Brei1ns- dalen fører paa elvens nordside til Vassenden og videre langs Breimsvatn ind i En-eim. Længde ca. 6 km. Fra Sandene til damp.Säkibsbryggen gaar vei. Længde ca. 0.3 km. Andre rodelagte veie. Fra Saa(lene langs nordre side af Gloppefjorden forbi Vereid præstegaard og videre til sjøen ved Rys)î’7’(ere)z, gammel bakket vei. Længde 9.7 km. Fra Sandene gaar vei langs Gloppefjordens sydende over e1Vell, der kommer fra Breimsvatn tæt ovenfor 1nundingen, og videre forbi Rygg til gaarden Sande i Gjemmestad sogn. Ny tidSmæssig bygdevei. Længde ca. 6.9 km. Fra sjøen ved gaarden Aa i Hyen fører vei langs 0mmedals- vatns østside, gaar over elven ved gaarden 0mmedalen, følger