Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/603

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


598 Nom)HE BERGENHUS AMT. elvens vestside til under gaarden Rongklev, gaar atter over paa østsiden og fortsætter til gaarden Gjengdalen. Ny tidsmæssig bygdevei. Længde ca. 1O.9 km. Fra gaarden Hope ved søndre ende af Hopevandet i Hyen til gaarden Heímsæter ved Emjellenvatn er gammel bakket bygde- vei. Længde ca. 10.4 km. Sam1et læ11gde af herredets rodelagte veie er ca. 44.2 km. K j ørbare veie. Fra Indre Hevne fører vei op igjennem Sandska1—et og videre til Skogsæter ved Hornindalsvatn. Fra bygdevei fører kjø1—bar vei langs G1oppefjorden til I1O’elme- sæter Fra Hye)ýor(lens bund fører gaardvei til ()mmedalsvatns nord- e11de. Rideveie (fodstier). Fra bygdevei fortsætter veie op igjennem dalen paa Ommedalsvatns østside til ()mmedal: en vei fører paa elvens østside op til Mjelleim, videre over Mjelleim sæter, derpaa langs Storevatns vestside, op igjennem Maasevas- dalen og gjennem Blaaskaret ind i Førde til Langevøtn. Kort østenfor Mje1leim sæter tager en vei østover paa elvens Sydside og fører gjennem VoneSkaret ind i Førde, og en sti fører gjennem Gjendalsskaret til Svaaen i Naustda1, ligesom vei fører paa elvens vestside til Rambergvatn, langs dette vands østbred og gjennem Hyedalen ned i Naustdal. Fra Rambergvat)2s sydende fører vei til Eæmellen. Fra Hjortes(eter ved Emjellenvatn fører Vei vestover ned i Budale)2‘ i Kinn. . Ingen af disse veie er oparbeidede; det er vanskeligt at komme frem med hest uden kjendte fo1k; enkelte myrstrækninger gjør dem ved stor nedbør ufarbare. Afstanden fra skydsstationen San(lene i Gloppen er til: Til1ands. Ti1vands. Beta1es for. Rys)Éj(eren i Gjemmestad . 11 km. — km. 11 km. Hestevesøren i Gloppen . — » 17 » 17 » Re i Breim ..... 14 » —— » 14 » Afstanden fra skydsstationen Rysj)ceren i Gloppen er til: Ti11ands. Ti1vands. Beta1es for. San(lene i Gloppen . . . 11 km. —— km. 11 km. Hestenesøren i G1oppen. . — » 11 » 11 » Væ)’ZO i I11dVikeI1 . . —— » 18 « 18 »