Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/600

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


GLOPPEN I—IERRED. Ho1me Holmr. 0mmeda1en Umbudalr. Gjengda1en G—egnardalr. HjortSæter ]CO“artsetr. Hope Höpr. Strømme Straumr. Devik Djúpvík. Hestenes Hestanes. 0SmundneS l4ustmam2—Snes Skeistranden Skegis-sti-önd 2 Lote i ’Lóti. AaSe, ytre Ass. Henne, ytre Hamarr Vi Hezðnum? Hopland H()jsla)2d 2 Føleidet Fgleið. AndeneS;4ndanes. ApaldSæter Apaldrssetr. Vereidet, ytre Vim“eið. Skaar Skor. AuStreim;42l8l(7”8“í“ml’. FjøleStad þyalarstaðir. Berge Berg. Eide Evebø EZja. Oldfund. Stenalder . . . O Broncea1der . . . O Ældre jernalder . . . 9 Yngre — . . . 19 Sum 28 Foruden det før omtalte mærkelige fund fra den ældre jern- alder paa Evebø, er desuden paa samme gaard gjort et andet fund ogsaa fra ældre jernalder. Af de andre fund fra samme tid kan nævnes et fra Gloppen præstegaard og et fra Hollvik. Ogsaa fra yngre jernalder har man et ganske rigt fund fra Evebø. Da man her bl. a. ogsaa fandt 40 klinknagler, har det antagelig været en baadbegrave1se. Fra Hollv-ik har man to yngre jern- a1dersfund. Paa Fizje fandt man en mand1ig skeletgrav. Fra Mardal haves fiere fund, ligeledes fra Eide. Paa Glappestad er gjort et meget rigt gravfund i en stor graVhaug tæt Ved fjorden.