Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/599

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


591l NORDRE BERGENHUS AMT. EW“ellen (5.79). Emjellen (5.34). Strømme (7.55), 1 husmands- p1ads. I Vereid: Hestenes (5.16). Kleppenes (5.44). Osmundnes, udtales Hus- ma)mes (5.16). Skjerdalen (6.79). He)me, ytre, skrives almindelig Her-den (5.22). H(mne, ytre (7.90). Henne, ytre (8.58), 1 husmands- plads. Henne, ytre (6.71), 1 husmandSplads. Hemze, indre (5.19). Hopland (6.79), 1f4 husmandsp1ads. Hopland (6.11), Vi husmands- plads. Hopland (6.19), 1Z4 husmandsp1ads. Hopland (6.11), 1Z4 husmandsplads. Gaarden Hopland er i « Bergens kalvskind» skrevet «í Hofs1ande». Man har derfor ment, at et hov har staaet paa denne gaard i den før-kristelige tid. Et dunkelt minde herom er maaske det sagn, man har om, at gaarden i gamle dage havde en kirke, hvormed sigtes til hovet; thi gaarden har ikke havt kirke. Gaar- den er delt imellem Indvik og Gloppen præstegjelde; 5 opsiddere hører til førstnævnte, 4 til sidstnævnte gjeld. Rød, skrives almindelig Rye (6.46). Rød (6.46). Rød (6.52). ]—Ijelm“esæte-r (6.8O), 1 husmandsp1ads. fO“elmesæter (7.94), 1 hus- mandsp1ads. sindenes (7.70). sindenes (8.41), 1 huSmandSplads. Andenes (5.19). Andenes (5.97). Apalds(eter (5.54). Apaldsæter (6.32). Vereidet, ytre (8.22). Vereidet, ytre (8.23). Glappestad, skrives almindelig Gloppestad (5.48). Hauge, ytre (5.54). Austreim, skrives almindelig Østreim (5.19), 1 husmandsplads. Austreim (5.36), 1 husmandSp1ads. r4ustreim (5.25). Austrei-m (6.01). Hollvik, skri- ves almindelig Hollevik (7.49), 6 husmandspladse. Eide (9.13), 2 husmandspladse. Eide (7.02). Eide (7.02), 1 huSmandSplads. Eide (8.58), 2 husmandspladse. Eide (6.73), 1 h11smandsp1ads. Ei(le (5.94), 1 huSmandsp1ads. Evebø, brugsnavn Djupegoten (6.94), 1 huSmandsp1ads. “ 138 gaarde har i matriku1sky1d mellem 3 og 5 skyldmark. Mellem 1 og 3 Skyldmark har 57 brug, og 50 brug har under 1 mark i sky1d. Gamle navne paa gaarde er: Gloppen Gl()ppi. Ma-rdal Mardalr. Fitje, indre FiØar (flt.). Arnestad, indre Arna-Staðir. Gjemmestad Geml1Lsstaðir. Moene Möar (flt.). Grov Gröjå Rygg Rym- Ravnestad Röðmarsstaðir2 (flt.). Sande Sandr.