Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/598

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


GLOPPEN HERRED. 593 foruden en:—udmarkstrækning i Eidsdalen, hvor præstegaarden har havnegang i fællesskab med nabogaar(lene, samt en sæter paa Dimmenfje1det, hvor havnegangen ligeledes er fælles. I Eids- dalen har gaarden en skogteig paa ca. 89 ha. (uprOduktivt l5 ha.) og 3 skogteige i sæterhavnen paa 12.5O ha., hvoraf af 1.25“ ha. uproduktivt. Skogen bestaar af løv— og furuskog; den opgives tilstrækkelig til gaardens behov og Staar under skogVæSenets be- styrelSe. Den redueerede præstegaard, der lider noget af tørke, er paaregnet at kunne føde en besætning af 3 heste, l2 a 14 st0rfæ og et tilsvarende antal-smaafæ samt at kunne avle det fornødne til brug i husholdningen. Gaarden var i 189O bortforpagtet i 3 dele. Paa Gloppen præstegaard var det Samlede husdyrho1d i 1891 4 heste, 45 storfæ, 116 faar, l7 svin, samt 23 høns. Den samlede udsæd i 1890 var l hl. rug, 14.1 hl. byg 82.2 hl. havre og 61.4 hl. poteter. 2.7 ar til andre rodfrugter og 0.5 ar til kjøkkenhavevækster. Gloppen kapellemgaa)“d, Fløle i Breim her)“e(l af skyld mark 2.96, har ikke været redueeret. Efter kapellanens skematiske opgave af 1891 havde gaarden en besætning af 1 hest, 4 à 6 kjør og en gjennemsnitlig avling af 9 hl. havre, 55 hl. poteter. 1 husmandsp1ads. 79 gaarde har i matrikulskyld mellem 5 og 10 skyldmark. I Gjemmestad: Rys(lalen, af skyld 7.93 mai-k, har 3 husmandspladse. Bys- (lalen (7.48), 2 husma11dsp1adse. Se)“eidet (7.49), l l1usmandSplads. Søreidet (5.58), 1 husmandsplads. llfardal (5.61), l husmandSpladS. MaT’daZ (5.(31), 8 husmandspladse. Arnestad (5.61). Gjemmestad, skrives almindelig Gimmestad (5.92). Gjemmesta(l (5.92), l hus- mandsp1ads. Gjemme.s-tad (6.44), 1 husmandSplads. Gjemme-stad (6.87). Gjemmestad (7.23). Gjemmestad (7.67), 1 husmandsplads. Grev (5.8O). Grev (5.8O). Rygg (7.37), l husmandsplads. Rygg (7.37), l husmandSp1ads. Rygg (5.86). Rygg (5.86). Rygg Og Grev (7.43). Rygg (8.25), 2 husmandspladse. Rygg (5.86), 1 hus- mandspladS. Ravnesta(l (6.54). Rav)zWesta(l og Sande (5.16), 1 hus- mandsplads. Raasæter, skrives almindelig Reds(eter (6.26). Sande (5.22). Sande og Ravnesta(l (5.12). I Hyen: Helme, skrives almindelig Helene (7.08), 3 husmandspladse. Helene (7.08), 4 husmandspladse. Aa (5.36), l husmandSplads. ()mme(lalen (5.36), l huSmandsplads. Gjeng(lelen, skrives almindelig Gjeengedal (6.9O), 1 husmandsplads. Gj.6l2g(ZáZ6)2 (5.22). Rengklev, skrives almindelig Røm2eklev (5.51). Re)zgkle-v (5.34). Reirvik (5.22). 38 — Nordre Bergenhus amt II.