Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/592

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


GLoPPEX HERRED. 587 Km.9 Del af KrokstadVatn .... . 0.5 Storevatn syd for KaldeVatn . . Z.3 Ho1meda1Svatn ...... ’ 0.2 RambergVatn ..... Z .4 E1Ven fra StordalSvatn . 0.4 Mjelleimvatn .... . 0.2 Vaslivatn ........ . 0.9 StOrd a1SVat11 ......... O .9 StoreVatn nord for Stor-dalSvatn . . 3.8 Ma-aSevatn ......... 0.9 B1aavatn ........ . O .2 BotneVatn . . . 0.2 LangeVatn . . . 0.3 Ka1deVatn . . . CÞ.7 Ski1breivatn . . . 1 .5 Fu1dSkjeggevatn . . . 0.1 RØi1—VikVatn . . . O RøirvikSæterVatn . . 1.5 0mmedalsvatn . . 1.1 HopeVatn . . . 0.7 Langeda1svatn . . . 0.7 Traugda1SVatn . . . O.6 Del af Breimsvatn . . . O.ö SkjærdalSvatn . . . . O.§3 SVarteVatn .... . 0.2 Øvrige 228 Smaavande ..... 2.6 Samlet areal af ferSkVand 34.8 De fleSte af l1erredetS vande, elve og bække er rige paa Ørret og røyr. I de større e1VeS mundinger gaar 1akSen op, Saaledes i Breimse1ven til EVebøf0ssen, og kun undtage1SesviS kommer den saa langt som til EidefoSsen. Ørreten i BreimSe1Ven og vandet har i udseende Som i smag lighed med 1akS; den kan blive meget stor. Traugdalsvatn, Langedalsvatn, Skjærda1Svatn, RysdalSVatn, Fitjevatn Samt flere vande i Hyen er rige paa fisk. FiSkebestan- den bestaar kun af Ørret og røyr. LakSee1ve er G1oppeelven, Ryggelven, Hopee1ven og Aae1Ven. KySt. Mod Hundviksfjord og Utfjord, der gaar gjennem herredets nordlige de1, Samt mod dens bifjorde, Hyefjorden og GlOppefj0rden er kyStStrækningen 86 km. 1ang. .H—u72(Zvík8)Ï)‘O7*’(Z6’)2 kommer fra DaViken ind i dette herred nord-