Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/593

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


588 NoB1)BE BERGENHUS AMT. for gaarden Aarevik, og har her en bredde af 2.3 km.; kun den søndre halvpart indtil nordøst for Skeistrand tilhører herredet; dens bredde er her 2.5 km. Herfra fortsætter fjorden i østlig retning, bliver noget bredere og sender mod sydvest bifjorden Hyejjorden, der med en bredde af omkring l km. mellem steile bredder gaar 14 km. ind i herredet til gaarden Aa og Hopedalen. Hundviksfjorden fortsætter derpaa videre mod øst med en bredde af 2.7 km. og en dybde af ca. 31O m. midtfjords og sender mod sydvest bifjorden Gloppeg§“ord, der mellem Kvitenes og Anden har en bredde af lidt over 2 km. og en dybde af ca. 3OO m. Efterhaanden udvider den sig og gaar sydøstlig ind til Evebø og Ho11vik. Fra neset Anden, hvor hovedfjorden kun er 2 km. bred, fortsætter den med omtrent Samme bredde under navn af U()fford først sydøstlig derefter næsten østlig med aftagende dybde, hvor- paa den ved Jarbarnes gaar ind i Indviken herred. Denne fjord ligesom dens bifjord har rent løb. J ordsmonet er i Vereid og Gjemmestad sogne dels sandblandet ler og dels muldjord, hvorimod i Hyen sogn for det meste sandjord eller egentlig, hvad der her paa disse kanter gaar under navn af fliSejord, det vil sige jord, som er dannet gjennem for-vitringer, og som i tidernes løb har samlet sig nede i dalbunden fra de omliggende fjeldsider, dels ved skred og dels ved vandsky1. Arealet er saaledes udnyttet: Ager ......... 3.5 km.2 Eng . 15.0 » Ager og eng . . .... 18.5 km.2 Skog ............. . 120.0 » Udmark, snaufjeld, indsjøer, myr, sne, is . . 535.1 » 673.6 km.2 Udsæd og avl pr. maal samt fo1dighed. Udsæd pr. maa1. Av1 pr. maal. Foldighed. Byg .... 55 l. 3.85 h1. 7 p Blandkorn . . 80 » 5.6O » 7 Havre .... 1 OO » 6 .OO » 6 Poteter . . 3OO » 21.00 » 7 Græsfrø . . . 4 kg. 36O kg. Herredsstyre1sen har anslaaet arealet af dyrkbar, men udyrket jord til 9030 maal og værdien af 1 maal