Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/591

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


586 NORDRE BERG1—:NHUS AMT. Dette vaSdrag, som ogsaa kaldes Hyedalens va-sdrag, benæv- nes indtil det nederstliggende 3 kn1. lange vand, Hopevatn, Hopeelve11. Dette vand har Sit udløb til Hyefjord, en arm af Nordfjorde11, gjennem den 2ð0 m. lange StrømSelv. I Hye- dalen ligger kun 3 gaarde, nemlig regnet ovenfra nedover: Røir- vik og Hope ved den øvre ende af Hopevatn og Strømme ved vasdragets udløb i Hyefjorden. Paa disse S gaarde Sad i 1869 l2 opSiddere: 3 paa Røirvik, S paa Hope og l paa Strømme. Fra Røirvik ned til Hope var anlagt en tarvelig kjø1—evei, hvorfra 111H11 maatte benytte baad over Hopevatn ned til Stromme. Det er bragt i forslag at faa StrømSelven farbargjort, saa reisen uden afbrydelse kunde foregaa i baad helt fra Hope ned til Hye- fjorden. En elv med 1ll1(lGl’jO1’dîSk løb er der paa Kleppenes i Hyen. NedslagSdistrikter: K1lI.2 — Del af 0seelven ..... 1()().() Del af SOl(’l111S(Ï8lG11S vasdrag . 5.2 Del af HopedalenS vasdrag . 73.2 0mmedalSelven .... l 68.() RWyggelven .... G—iO.8 Del af Brei1nSelven . . . . 87.13 Del af Na.usta— ....... 2.8 Del af HornindalSvatns (EidSelvenS) vaSdrag ........ 2.() Del af Vestre YkSnelv 33.2 S um 5O:2.8 FoSsefald i hei-redet er: Ev“(l.8gfl).S“.§();2, E(“(?Z)(Zf?).s-.§“(æ)2, Fl“Ø—S’.8‘(’Z(’)2 og (1åj(“)zg(Z((l.§;fbS1«‘(W. IndSjØer: Efter kartene er der 249 vande, der helt eller delvis tilhører herredet. Af B)W“eims(—((f)) falder kun den vestligste del inden dette heri-ed. “SVto)“m.—(Zfza ligger paa Visdalseggens SydSide, det er km. la.ngt og i den østlige del l km. bredt, men aftage1“ noget vestover þ]])(j‘(’ZZ(‘222’(lf22 mellem Sl11Øl1l10(—l:llSOg’gG11 og Blekeggen paa øst- Side11 og “l’uSseheiaS Ostskraaning er Sl.5 km. langt og i de nord- lige 2.ö km. temmelig S1nalt og med mange S111aålbIl,Ǫ;l7Gl’. Hei-efter udvider vandet Sig Sydover til 2 km.s bredde og strækker Sig med noget aftagende bredde i sydvestlig retning Klll.2 . 12.8 SoleimVatn . . O.33 Emj ellenvatn