Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/589

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


584 NORDRE BERGENHUS AMT. 1139 m., paa grændsen mod Førde og nogle toppe vestover paa- grændsen mod Kinn. Der er bra-t affald mod E1nje1lenvatn samt mod nord til det skar, der fra gaarden Emjel1en fører over til nordenden af Rambergvatn. Nordenfor dette ska.r ligger Blekeggen med en række toppe op til ca. 97O m. Dets vestside falder mod Emjellenvatn, medens østsiden sænker sig mod Rambergvatn, og det ska-r, der nOrdvestlig fører over til Røirvikvatn. ()n1 det temmelig store Røirvikvatn ligger flere toppe som: Seldeggen, ret nord for vandet, ZVo)2stuen, 888 m., og nogle toppe søndenfor vandet. Vestlig mod Kinn deles fjeldet ved den fra Emje1lenvatns nordende mod vest gaaende dal, der ved skaret sydvest for Store- vatn fører over til Buda-len i Kinn. Syd1ig naar Hjortesæfer((Wkslen 8OO m. paa den østlige del af Tusseheia, der efterhaanden sænker Sig mod Emjel1envatn. Mod Skilbreidalen er temmelig steilt fa1d. En række toppe ligger fra herredsgrændsen henimod Ski1breivatu paa begge sider af Kaldevatn, saaledes Kaldevas)2yker)ae, 1009 m. Der er kun faa gaarde: Skilbreiheien og Rognek1ev i0n1me- dalen, Røirvik ved Røirvikvatn og 4 gaarde ved Emjellenvatn. Der er enkelte spredte sætre i øvre Omme(lal ved Rambergvat11 og vestenfor Emjellenvatn og ved Skilbreivatn. Landet vestenfor Hyefjorden med Hopeda1en og Skilbreidalen er en del af den vilde is— og snedækte fjeldstrækning paa sydside11 af Aalfotenfjord og F ørdedalen i Daviken. En del af den mægtige Aalfotebræ kommer ind i herredet fra Daviken og Kinn; den sænker sig østover mod skaret, der fra Hopevatn fører over til vestre Yksndalen. Der er steil fjeld- side mod Skilbrei— og Hopedalen. Nordenfor dette skar stiger Aalj()tebræen eller Gjegnabræen. Nordenfor ligger Skj(eringen-S toppe, fra hvilken fjeldsiden temmelig steilt falder ned mod Hundviksfjorden. Østover falder fjeldsiden under bræen mod den fra Hyefjordens munding sydvest- lig gaaende S‘Zcy“ær(lal, der skilles fra fjorden ved en fje1dryg, der er meget steil mod Hyefjorden, men fladere mod Skjærdalen. I den sydlige de1, vest for fjordens bund, har denne ryg en høide af ca. l270 m. og aftager over en række smaatoppe nordover, hvorpaa den steilt falder mod dalen. Ogsaa her er liden gaardbebygning; Hopedalen har kun 2 gaarde, Hyefjordens strandside er ubebygget til gaarden Skjær- dal; Hundviksfjordens strand har blot 4 gaarde