Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/588

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


(n.oPPEN HEnn1—:1). 583 sydvestlig, udvider sig om Traugdalsvatn, bøier Saa mere sydlig, og fører gjennem skaret ved Stygvatn over i det da-lføre, der udmunder ved Storevatns vestende. Ogsaa mod Langeda1en er steilt fald, men mod syd mod Storevatn og MaaSevasdalen er slakkere skraaning. Dets høieste strøg er fra 1S‘e.—m-teka)“i, 1 142 m., nordvest1ig og sydvestlig til Visdalseggen. I)en vestlige del er en sammenhængende fjeldStrækning, der falder brat ned mod Hyefjorde-n og 0mmedalen, men slakkere syd— og østover paa SeSeggens østside mod den øvre Traugdal, der er meget steil. Nordover sænker fjeldet sig Fra Rødsæter gaar op en dal, der paa nordsiden mødes af Hestedalen. Toppe er: Storeskarsegge)zW, 1136 m., Seseggen, tr. p., l374 m., og i den nordlige del Eikeneshesfen, 1239 m., der med en skarp ryg sænker sig mod Hestenesøre11. Mellem Hestedalen og Glop- pefjorden ligger Dgre“)aíbl)e)2, 709 m. Den meste bebygning ligger ved Gloppefjordens bund og i strøget om Gjemmestad kirke; enkelte gaarde og pladse ligger der paa strandsiderne ved den ytre del af Gloppefjo1—den og ind- over ved Hyefjorden. Sætrene er faa; de ligger dels i da-lene og dels paa den mod Gloppefjorden vendende fjeldside. ()Wmme(lal gaar fra Hyefjordens bund meget trang med steile sider syd1ig til gaarden Rogneklev, hvor den bøier først næsten østlig og derefter nordøstlig og bliver bredere Østligt i dalen ligger Stordalsvatn og StoreVatn. Fra sidstnævnte vands østende fortsætter sydøStlig Maasems- dalen og derpaa Blaa(Z((len, der gjennem Blaaskaret fører ind i Førde herre(l. Landet mellem 0n1n1edalen med Maasevasdalen og Blaada1en i øst og Hopedalen med Skilbrei- dalen i vest er atter delt ved den fra On1n1edalen sydvest1ig førende dal over Rambergvatn Og ved E111jell(3ll(lal(—311. Den østligste del støder op til fjeldene paa nordsiden af den øvre Naustdal og har sit høieste strøg paa grændsen mod dette herred; her ligger østenfra og vestoVer: BlaCåjjeld, 1525 m., S’l7(tl’l?(?Z)()l?)(ZÏ)“(?Z(l, .4astøl.Sfj“el(l, 1236 m., og l*V(t)’Zi(3gg8ll, 1()17 m. Fjeldet sænker sig først svagt, men nær- mere dalen i regelen stei1t. Enkelte mindre dale ga-ar op henimod grændsen mod F ørde, saaledes den trange Sl?()7’6Z(lZ 1nel1em Blaafje1d og Svartbotnfjeld; paa sidstnævnte fjelds vestside er en dal, der over Voneskaret fører over til Vonevat11 i Førde. Ogsaa fra dalen, hvori Ram- bergvatn ligger, gaar sidedale mod l1erredsgræn(lSen. Mellem 0mmedalen med Rambergvatndalen og Hopedalen 111od EmjellenVatndalen ligger sy(llig Smølme(Zal.SZegg(w, tr. p.,