Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/587

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


582 No1§1)BE BEHGP:NHUS Amt igjen naar 1S‘m)“tegg(“n 1 054 1n. Paa grændsen mod Indviken lig- ger ÁS‘(l2((’Z(tZi‘S’Z(’l2, 894 m. Nogle gaarde og pladse ligger paa strandSiden under Sage- tænderne og paa strandsiden mellem SVarteggen og Sauelakslen; Aa-Sega-a-rde1ie ligger paa Aaseneset. Omtrent til hver gaard hører en sæter. Landet søndenfor (l“Ufj01’(l og østenfor Gloppe- fj01’(l(—)11 og den nedre del af Breimsdalen støder op til fjeldene i Indviken og Brein1. ]3rei1ms(i’((WZ(W gaar fra Gloppefjordens bund sydvestlig og stiger Svagt; i dalbunden er furumoer og løvskog, der fortsætter ind i Breim. Fra 1S’m“)zesfr(md, tr. p.. l 129 1n., paa grændsen mod Indviken har høifjeldet ubetydeligt fald mod 11or(lVest og vestOVer, men falder tilsidst steilt mod Utfjor(len og det eid, hvor veien fra Rysfjæren til Vereid kirke fører. Vestfor nævnte eid hæver landet sig igjen med en række lave toppe udover odden til Anden. Der er tæt bGbyg11l11g i strøget om Vereid kirke og paa strandsiden indover til Gloppefjordens bund, men Breimsdale11 er temmelig tyndt bebygget. Landet mellem Gloppefjorden med BreimS— dalen og Hyefjorden, Ommedale11, Maasevasdalen samt Blaadalen deles ved et fra Ryggøren syd1ig om Lange- dalsvatn til Blaadalen gaaende dalføre. Den østligste del af denne fjeldstrækning, der fra Brein1 gI’æ11(lSe strækker sig langs Breimsdalen til det indre af Gloppefjorden, er temmelig vild med:2 mindre sidedale, ne1nlig: Ry.S“(YaZ(W, som fra gaarden Riysdal gaar sydøstlig lidt over grændsen mod Breim, og —I(m“(lale)2, Som fra det nedre af Breims- dalen ligeledes gaar sydøStlig mod .Retelns nordskraa-ning paa grændsen af nævnte herred. HØl(lG1’ her er: ]1?(?f()l)a, tr. p., 143l m., paa gl’æ11dSG11 mod Breim, fra hvilken to rygge gaar nordlig, den østre 1ne1le1n J ardalen og Rysdalen og den vestre over Sl)(ll’l?(3k(l)”’lÏ, 1 142 m., mellem Ja1—dalen og Langedale11 til Gloppefjorden. Saave1 den øvre Langeda1 som Rysdalen har meget bratte fjeldsider, medens Ja1—dalen har slakkere sider. Paa Rysda1ens østside hæver sig steilt Rys(.lalshoɔw, 116l Il1., og fortsætter ind i Breim med brat fald mod BreimSvatn. Øverst ha-r den en skarp ryg, der strækker sig mod gaarden Rysdal og Sydover mod Nesgaardene i Brein1. Vestfor Langeda1e11 er ogsaa vildt fjeld med steilt fald 111od T)“(tltg(iZ(tZ(’7l. Denne dal er sidedal til Langedalen, gaar ved gaarden Moen