Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/586

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


GLoPPEN HEHBEn. 581 Hornindal herred er delt i 9 sko1ekredse med 263 un- dervisningsberettigede børn, 6 lærere. (1895.) Den ved skatteligningen i 1894 antagne f o r m u e udgjorde kr. 708 200; den udlignede h e r r e d S S k a t kr. 4 707. Gloppen hen-red. Gloppen herred (673.63 km.2, i 1891 3010 indbyggere, i 190O 3153 indbyggere) indbefatter Vereid hovedsogn og Hyen og Gjemme- stad annekser. Herredet udgjør en del af Gloppen og Bre-im lensmandsdistrikt og Gloppen thinglag. Herredets gamle navn Var: Gloppi. Herredet ligger paa begge sider af de dele af Nordfjorden, som kaldes HundViksfjord og Utfjord, saaledes at den største del af herredet ligger paa sydsiden af fj0rden. Denne sydlige del igjen ligger paa begge sider af Hyefjord og Gloppefjord og om- kring de fra disse fjerde opgaaende dalfører. Gloppen hovedkirke —— Vereid — ligger i herredets nordlige del paa G1oppefjordens østbred under nordlig bredde 6lÓ 48‘ 52“ og under 1ængde vest for Kristiania 40 34‘ 2O“. Herredets udstrækning fra nord mod syd er 32.5 km. og fra øst mod Vest 37.2 km. Gloppen herved omgives af: Kimz, ])avike-n, „Ei(l, Hornin(lalen, Indviken, Breim, Jølsler og Naustdal herreder. Af herredets samlede areal, 673.6 km.2, er: Fast1and ...... 678.4 km.2 Ø er: 35 smaaøer ...... 0.2 W Ved Nordfjord og dens sidefjorde Gloppefjord og Hyefjord samt de fra disse opgaaende dalfører deles herredet. Landet paa nordsiden af Hundviks— og Utfjor- den er den sydlige skraaning af fjeldene paa Sydside11 af Hor- nindalsvatn og Eidsda1en. Fra Troldnyken, 910 m., og Saget(en(lerne, 1017 m., paa græn(l- sen mod Eid falder fje1dsiden steilt mod fjorden; Sagetændernes østskraaning falder mod Lotsberg(lal; paa sydøstsiden af denne