Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/582

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


x-

HoBNIN1)A1.EN HEBHE1). 577 kr. 3.50 à kr. 4.00 pr. løbende alen pr. ty1vt —— lidt mindre for kort materiale — 4 tommer tykt. En skoggaard og en skogteig eies af staten: Gaardene Kongs- oik, Døs og Svor. Skog har disse gaarde: Holmøiene, Jutdal, Øiene, JlZá2t“)“8(Et6l’, K3øs, Kongsv‘ik, Tomas- gaard, Sæz“eren, Krokene, F(mnem(el, Mæleim, Heggen og Frisliden. Et meieri paa Tomasgaard er opført i 1897. Der er flere sagbrug inden bygden, hvoraf de største paa Holmøiene, Jutdal, ]Øøs, ZM(eleim, Hegge“n og FrislWi(len. Møller er der næsten paa hver gaard til eget brug. Ved udgangen af 1895 var der 2 perSoner, som drev land- handel efter bevilling eller handelSbrev. Det vigtigste hande1ssted er Grø(le.ss(m(Ze)2. I turiSttiden om sommeren har almindelig 2 eller 3 hotel- bestyrers været bevilget ret til udskjænkning af øl. Ellers er her ingen ølrettigheder. Hornindals sogneselskab blev stiftet i 1885 til land- brugets fremme og havde ved udgangen af 1895 38 1nedlemmer. I herredet er: H0rninda1en Spareba11k oprettet 1889 med en forvalt- ningSkapita1 i 1899 af kr. 101191.00. PoStaabnerier i herredet er: Hornin(la-len, Heggebyg(le)zW, H()lmøie)ze. Den meste bebygning af gaarde og pladse ligger i den egentlige Horninda1 fra vandet og opover og fornemlig paa nord- siden af e1ven. Sætrene ligger i de herfra opgaaende dale og paa fjeldSiderne. Paa H0rnindalsvatnS sydsi(le er kun faa gaarde og etpar sætre; paa nordsiden er nogle flere gaarde, især om Heggen. Ogsaa her er der kun faa sætre. Hornindalen herreds matrikulskyld er 392.6O mai-k. Horninda-len herred har ifølge den trykte matrikulfortegne1se 53 gaardSm1mmere, hvilke efter herredets nuværende matrikul- skyld havde en gjennemsnitsskyld af 7.4() mark. Ved udgangen af 1890 var 11erredetS gaardSnumn1ere delt i 198 særskilt skyldsatte brug, hvilke igjen, efter opgaverne ved fo1ketællingen i 1891, var samlet i 178 selvstændig beboede brug, 37 — Nordre Bergenhus amt II.